Za kogo uważam Jezusa? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Za kogo uważam Jezusa?
24 września 2021

Za kogo uważam Jezusa?

Piątek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

(Łk 9, 18-22)


W dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje swoim uczniom bardzo ważne pytanie: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Uczniowie odpowiadają, to co słyszeli na temat Jezusa – za Jana Chrzciciela, za Jeremiasza, Eliasza… Natomiast Mistrz z Nazaretu kieruje pytanie w taki sposób, by otrzymać od uczniów odpowiedź bardziej osobistą: „A wy za kogo Mnie uważacie?” I Piotr odkrywa w Jezusie obiecanego Mesjasza…

Warto, byśmy zadali sobie pytanie, czy Jezusa, który dla mnie cierpiał, umarł i powstał z martwych uważam za tego, który chce zbawiać, uzdrawiać, przemieniać moje wnętrze, moją historię życia, relacje, w których żyję, to wszystko, co jest drogie memu sercu?

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, by przylgnąć do Boga i przez postawę wiary i nawrócenia przyjąć przemieniającą łaskę Mesjasza.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-