Z zewnątrz do wewnątrz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Z zewnątrz do wewnątrz
20 lipca 2021

Z zewnątrz do wewnątrz

Wtorek, XVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

(Mt 12, 46-50)


Jezus przemawia. Trwa to nadal. Przede mną stoi wybór: zostanę na zewnątrz czy zacznę słuchać Mistrza. Wbrew pozorom, wcale nie jest to prosta decyzja. Bo nie chodzi tutaj o to, co widać oczami, ale o moje serce, które albo słucha Jezusa, albo jest zainteresowane swoimi sprawami, ciągle pozostając na zewnątrz. Albo będę stawał się uczniem, który karmi się Słowem Życia, albo zostanę przysłowiowym faryzeuszem, który będzie wszystko wiedział i ewentualnie chwaląc się swoja znajomością Boga, będę zadawał podchwytliwe pytania.

Jezus wyciąga rękę i pokazuje, że uczniowie, ci którzy Go słuchają, są Jego rodziną. Bo ze słuchania rodzi się wiara, która pozwala odkryć Ojca i wejść w postawę syna i córki, brata i siostry Jezusa. Ze słuchania rodzi się wiara, która pozwala iść za Słowem Boga i wchodzić w pełnienie woli Ojca. Kiedy słucham Boga, wtedy doświadczam, że On mam moc, umocnić, uzdrowić, a nawet stworzyć na nowo moje życie.

Jezus kończy dzisiejszy fragment słowami „ten mi jest bratem, siostrą i matką”. Jezusowy dar na drodze naszego życia to Maryja, Jego i nasza Matka. Matka jak klamrą spinającą ten krótki fragment. To w Niej możemy zobaczyć wzór słuchania Boga i udzielania Bogu odpowiedzi. To Jej Fiat pomaga nam nieustannie, abyśmy i my w naszym życiu odpowiadali Bogu: „Oto ja Twój sługa, oto ja Twoja służebnica”. Wiara rozpoczyna się i trwa wtedy, kiedy wejdę do wewnątrz, zacznę słuchać Pana i przyjmę Jego Słowo.

Maryjo, najlepsza Uczennico swojego Syna, módl się za nami!

——————————-

ks. Paweł Raczyński MS – przełożony wspólnoty i kustosz sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-