Wyzwolony i przemieniony Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wyzwolony i przemieniony
16 stycznia 2020

Wyzwolony i przemieniony

Czwartek, I Tydzień zwykły, Rok A, II

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

(Mk 1, 40-45)


Czy czułeś się kiedyś odtrącony, zepchnięty na margines, pogardzany? Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii jest tego przykładem. Trzynasty rozdział Księgi Kapłańskiej wręcz nakazuje trędowatemu, aby nie zbliżali się do społeczności oraz ma odstraszać swoim wyglądem, by nikt nie zaraził się od niego: „będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołał: nieczysty, nieczysty”.

Duchowym obrazem trądu jest grzech. On też zostawia swój ślad, nie tylko na duszy, ale również i na ciele – narkomania, pijaństwo, nieczystość… Tak wielu dziś umiera z powodu tej choroby, tak wielu nie znajduje sił, by się jej przeciwstawić. Szukają rozwiązania najłatwiejszego, najszybszego. Rozwiązania w sobie…

Odwaga i miłość to dwie siły, które dokonały cudu. „Jeśli chcesz…” „Chcę”. Lęk trędowatego przed odrzuceniem został całkowicie zniwelowany przez to najpiękniejsze pragnienie, które Bóg ma wobec nas – miłość. Odczuł bliskość Stwórcy, który przygarnął go i przywrócił do życia.

Bądź oczyszczony” – Bóg tak bardzo zbliżył się, że aż się uniżył. Pozwolił okaleczyć swoje ciało, by stało się jak ciało trędowatego, byś już nigdy nie czuł się odtrącony, poniszczony przez grzech, ale wyzwolony i przemieniony.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-