WYWYŻSZENIE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   WYWYŻSZENIE
14 marca 2021

WYWYŻSZENIE

Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

(J 3, 14-21)


Wywyższenie węża na pustyni
Motyw wywyższonego, podniesionego wysoko w górę, miedzianego węża pojawia się w Księdze Liczb. Każdy Izraelita, który na pustyni został ukąszony przez węże pozostawał przy życiu, gdy spojrzał na węża z miedzi, którego Bóg polecił umieścić wysoko, tak, aby można go było wiedzieć z daleka. Bóg dał Izraelitom znak, w którym było ich ocalenie. Węże na pustyni kąsały wszystkich i nikt nie mógł czuć się bezpieczny, ale każdy kto spojrzał na znak dany przez Boga był ocalony. Te kąsające węże to moje grzechy, które mnie atakują i wyniszczają. Z każdym razem, gdy upadam, mój grzech zostawia we mnie jad, który mnie osłabia, prowadzi do śmierci. Dopiero gdy spojrzę na znak dany mi przez Boga mogę powrócić do życia. Dla Izraelitów na pustyni tym znakiem był miedziany wąż, a dla mnie dzisiaj jest to krzyż Jezusa Chrystusa, który przypomina mi o Jego miłości.

Wywyższenie Syna Człowieczego
Nikodem z dzisiejszej Ewangelii słyszy, że potrzeba, aby Syn Człowieczy został wywyższony. Wywyższenie kojarzy mi się na ogół z jakąś formą docenienia, zaszczytu, przyjemności. Ale wywyższenie Syna Człowieczego jest inne niż można by oczekiwać. Ponieważ nasz Bóg jest nieogarniony i jest Bogiem paradoksów to Jego wywyższenie związane jest z uniżeniem i cierpieniem. Syn Człowieczy został wywyższony poprzez uniżenie samego siebie na krzyżu i poprzez swoją mękę. Do takiego rodzaju wywyższenia prowadzić może tylko Bóg, który uzdalnia do takiej miłości, że ktoś z miłości jest w stanie oddać życie za drugiego. Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy kto w Niego wierzy będzie żył na wieki.

Wywyższenie samego siebie
Wielki Post jest dla mnie okazją do stanięcia w prawdzie i spojrzenia na siebie samego przez pryzmat Słowa Bożego. Ile to już razy Słowo wypominało mi pychę, niezdrowe poszukiwanie uznania u innych, tęsknotę za dowartościowaniem, potrzebę wywyższenia samego siebie? Kiedy o tym myślę mam przed oczami sceny z mojego życia, których się wstydzę, sytuacje, kiedy próbowałem stanąć ponad drugim człowiekiem, odebrałem mu godność, aby przez to wywyższyć samego siebie. Wtedy pociechą i ratunkiem jest dla mnie spojrzenie na znak dany przez Boga: krzyż Jezusa. W tym znaku jest moje ocalenie, bo w Jego ranach jest nasze uzdrowienie, jak mówi prorok Izajasz.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-