Wyrazisty dar wiary Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wyrazisty dar wiary
7 czerwca 2022

Wyrazisty dar wiary

Wtorek, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

(Mt 5, 13-16)


Dzisiejsza Ewangelia św. Mateusza jest fragmentem tzw. kazania na górze, gdzie Jezus przedstawił esencję swojej Ewangelii szczególnie w przykazaniu miłości nieprzyjaciół. Kazanie rozpoczyna się błogosławieństwami. Jednak ten fragment Ewangelii św. Mateusza, dotyczący błogosławieństw, ominęliśmy wczoraj, gdyż było święto Maryi, Matki Kościoła. Zaś rozważany fragment pochodził z Ewangelii św. Jana. Od wczoraj rozpoczęliśmy tzw. okres zwykły w liturgii, bo okres wielkanocny skończył się wraz z uroczystością zesłania Ducha Świętego.

Poprzednie Ewangelie z okresu zwykłego były jeszcze przed Wielkim Postem i były z Ewangelii św. Marka. Dzisiaj rozpoczynamy właściwie Ewangelię św. Mateusza od tych mocnych słów Jezusa Chrystusa skierowanych do swoich uczniów. Jezus prosi swoich uczniów, aby strzegli się fałszywej pokory i nie utracili daru, który jest w nich. Ten dar jest konieczny dla ludzkości niczym sól dla ziemi aby była żyzna przestała być jałowa i mogła wydawać plony. Ten dar jest tak konieczny dla narodów świata, jak światło w domu dla jego mieszkańców, aby mogli się orientować nie potknąć się o różne przedmioty leżące na podłodze. Jest to dar słowa Jezusa, które nie jest Jego, ale słowem Ojca, jest to słowo żywe, jest ono właściwie osobą, osobą Ducha Świętego. To słowo to nie tyle wiedza, co życie uczniów Chrystusa, ich dobre czyny, w których widać źródło, czyli Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zechciejmy przejąć się tym wezwaniem Jezusa skierowanym do nas, jako Jego uczniów, aby światło Ducha Świętego, było widoczne nie tylko w tym, co mówimy czy piszemy, ale przede wszystkim było widoczne w naszym życiu, jako dobro. Dobro które płynie bezinteresownie, w którym można dostrzec tego, który jest jedyny dobry, czyli Boga.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "