WYRAZISTOŚĆ ZNAKU Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   WYRAZISTOŚĆ ZNAKU
19 maja 2019

WYRAZISTOŚĆ ZNAKU

V Niedziela Wielkanocna, Rok C, I

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

(J 13, 31-33a. 34-35)


Kilka lat temu odwiedzając sale muzealne w Londynie, prawie w każdej z nich widziałem małe dzieci będące na wycieczce szkolnej. W salach siedziały grupki dzieci z wychowawcą. To co charakteryzowało każdą grupę to jednolity strój, jednakowego koloru, z emblematem swojej szkoły. Dzieląc się swoim zachwytem ze znajomymi, usłyszałem, że ten jednolity ubiór jest znakiem pozwalającym precyzyjnie określić i przypisać wszystkie postawy uczniów konkretnej szkole. Nieco wcześniej kierując się potrzebnym luzem i wolnością w szkole polskiej zrezygnowano z jednolitych mundurków i tarcz szkolnych. Te wydarzenia przypominają się słuchając dzisiaj słów Chrystusa, o tym, po czym ludzie poznają Jego uczniów. Wzajemna miłość ma być znakiem rozpoznawczym.

Znaki mogą być wyraźne, zamazane, czytelne, prawdziwe lub fałszywe. Można pokazywać znaki zewnętrzne, które bez wewnętrznego potwierdzenia stają się puste. Wszyscy mówią o miłości, śpiewają o niej piosenki, piszą wiersze. Czym wyróżnia się miłość, o której mówi Jezus dając nowe przykazanie? Nie ma na świecie człowieka, który kwestionuje potrzebę miłości. Sęk w tym, że każdy stara się nadać jej swoją interpretację. Chrystusowa koncepcja miłości nie jest sentymentalizmem, który dotyczy dobrego samopoczucia, dlatego unika stawiania wymagań. Ewangeliczna miłość jest troską o autentyczne dobro, ukazuje szczyty doskonałości, które zdobywa się cierpliwie. Jezus wzywa do takiej miłości jaką On nas umiłował. Jest to miłość służebna i ofiarna. „Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół”. Jezus pokazuje ją wobec Judasza w Wieczerniku. A potem z wysokości krzyża. Nowość tej miłości przybiera formę przebaczenia, miłosierdzia, miłości do nieprzyjaciół, wyraża się w czynach potwierdzających siedem słów Chrystusa.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-