Wyjątkowa chwila Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wyjątkowa chwila
13 maja 2021

Wyjątkowa chwila

Czwartek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

(J 16, 16-20)


Każda chwila jest krótka, jednak może mieć decydujący wpływ na dalsze życie: ktoś żeni się, komuś rodzi się dziecko, ktoś przechodzi na emeryturę. Chwila potrafi zmienić całkowicie dotychczasowe życie.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi w tajemniczy sposób o swej śmierci i zmartwychwstaniu. Śmierć była chwilową rozłąką z uczniami. Po niej nastąpiło tak szybko zmartwychwstanie, że również zostało porównane do chwili.

Skutki jednak chwili zmartwychwstania trwają do dziś. Jezus złamał w nim moc grzechu. Przed nadejściem Pana wszyscy ludzie byli niewolnikami zła, popychani w jego kierunku przez niewidzialną, osobową, złowrogą siłę.

Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa zmieniła się nasza wewnętrzna kondycja. Odtąd możemy zgrzeszyć, ale nie musimy. Będąc w jedności z Nim jesteśmy – mówiąc językiem Pawłowym – „super-zwycięzcami” (por. Rz 8,37 w wersji oryginalnej). Żadna niszcząca moc nie ma nad nami władzy. W starciu ze zmartwychwstałym Panem rozbija się każda potęga zła.

Zwycięski Jezus przywraca nam nadzieję. Mentalność typu: „szkoda zaczynać, bo znów okażę się wielkim przegranym” – traci swój fundament. Pozostaje tylko jeden warunek, aby to mogło się dokonać: konieczność bycia w Nim albo z Nim. W każdym z nas został wypisany kod genetyczny przynależności do zmartwychwstałego Pana. Za tym wewnętrznym zapisem ma podążać nasza decyzja bycia razem z Jezusem.

Gdyby doszło do zapomnienia o jedności z Nim, od razu pojawiłoby się przed nami widmo powrotu do „starego człowieka” zdominowanego przez nałogi, niewierności. Zawsze jednak jest wyjście, bo pokonana przez Jezusa śmierć sprawia, że wciąż otwierają się pola nadziei i powraca zaproszenie do ponownej jedności. Zmartwychwstały nigdy nie daje ostatniej szansy tylko kolejną.

Chwila zmartwychwstania Jezusa jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Jest osią wokół której wszystko krąży i doznaje ożywienia. Łaska ta spoczęła nad wszystkimi, ale wiemy, że nie wszyscy ją przyjęli. Kto natomiast otworzył się na nią, już nie jest tym samym człowiekiem. Inne są jego oczy, usta i serce. Oczy dostrzegają potrzebujących, usta przekazują dobre słowa i usprawiedliwiają innych, serce zaś pulsuje wdzięcznością.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "