Wybrani, połamani, pobłogosławieni i rozdani… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wybrani, połamani, pobłogosławieni i rozdani…
25 września 2019

Wybrani, połamani, pobłogosławieni i rozdani…

Środa, XXV Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

(Łk 9, 1-6)


Ksiądz J. H Nouwen napisał, kiedyś bardzo inspirującą książkę pt. „Życie umiłowanego”. Autor opisując życie Chrześcijanina – Umiłowanego, dzieli je na cztery etapy, na jakie można podzielić egzystencję człowieka wiary.

Pierwszy etap to fakt, że jesteśmy przez Boga nieskończenie kochani, umiłowani, stworzeni do miłości, – wybrani. Drugi jest naznaczony cierpieniem, zranieniami jakich doznajemy podczas ziemskiej wędrówki. Kolejny moment to ten, kiedy Bóg opatruje – błogosławi nasze rany, uzdrawiając je swoją łaską. I wreszcie czwarty, to etap rozdania, kiedy Bóg nas – uprzednio wybranych, połamanych życiowo, pobłogosławionych, wreszcie rozdaje światu…

I to się staje momentem cudu, ponieważ człowiek z takim doświadczeniem jest w stanie wykonać zadanie powierzone przez Jezusa Apostołom: Głosić Królestwo, czyli Chrystusa, bo sam Go spotkał w swojej historii życia. Następnie to spotkanie owocuje rozdaniem siebie w postawie miłości miłosiernej wobec braci i sióstr, „uzdrawiając wszędzie”, stając się, jak gdzie indziej napisze ks. Nouwen, „zranionym uzdrowicielem”.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-