Wybrałem was Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wybrałem was
14 maja 2021

Wybrałem was

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Święto św. Macieja, apostoła

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

(J 15, 9-17)


Wybranie jest darmowym darem

Wybranie jest konsekwencją miłości Boga do człowieka. Już Księga Powtórzonego Prawa mówi: Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom (Pwt 7, 7-8). Wybranie jest zatem darem i to darem darmowym.

Wybranie zobowiązuje

Jest ono jednocześnie zobowiązaniem. Jan Paweł II powiedział kiedyś o wolności, że jest ona nam dana, ale i zadana. To samo można powiedzieć o byciu wybranym przez Boga. Jest ono jednocześnie zadaniem i zobowiązaniem. Jezus oczekuje od nas, że przyjmiemy Jego wybranie, odpowiemy na nasze powołanie i będziemy przynosili owoc, i że owoc ten będzie trwał. Bóg ma dla każdego człowieka osobny plan i zaprasza nas do jego realizacji.

Nade wszystko miłość

Bez względu na to do czego kto jest przeznaczony, jakie zadania Bóg mu przygotował i powierzył, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i posiadamy tę samą godność, niezależnie od sprawowanych funkcji. Wszyscy też mamy jedno wspólne powołanie, które musimy realizować w codzienności. Jest to powołanie do miłości. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-