Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka
23 marca 2021

Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

(J 8, 21-30)


Jeśli nie uwierzę że Jezus jest prawdziwym Bogiem umrę w swoich grzechach. Przesłanie z dzisiejszej Ewangelii stawia naszą egzystencję na ostrzu noża. Faryzeusze nie umieją przyjąć tego kim jest Chrystus, bo są zamknięci w swoim wyobrażeniu jaki jest Bóg. Nie przyjmują tego, że Jezus jest prawdziwym Synem i tylko On może objawić prawdę o Ojcu.

Tylko Syn może również objawić prawdę o nas samych. Jeśli nie znamy prawdy powoli umieramy bo nie widzimy celu i sensu życia. Skupiamy się na „światowym” myśleniu nie wiedząc gdzie jest prawdziwe źródło życia. Ostatecznie nie przyjmujemy relacji synowskiej między nami a Ojcem w niebie. Jakie jest lekarstwo na naszą niewiarę i odrzucenie prawdy o nas i Bogu? „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem (…)”. To prawdziwe poznanie chrześcijańskie – Syn Człowieczy oddający w wolności swoje życie za nas w posłuszeństwo Ojcu. Nie ma innej drogi na poznanie Boga i samego siebie. „On jest z wysoka” – patrzy z miłością z krzyża na nas, którzy jesteśmy z „niskości”. To spotkanie jest streszczeniem wszystkich naszych wysiłków w Wielkim Poście.

Jezu daj nam łaskę przyjąć prawdziwy obraz Ciebie. Chcemy przyjąć wszystko co nam mówisz o Ojcu.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "