Wszystko spełnia się w Jezusie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wszystko spełnia się w Jezusie
15 marca 2023

Wszystko spełnia się w Jezusie

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


Określenie „Prawo i Prorocy” stanowi całość hebrajskich pism. Jezus stwierdzając, że przyszedł nie po to, aby je znieść, lecz żeby je wypełnić oznajmia, że to w Jego osobie urzeczywistnia się Stary Testament.

Meliton z Sardes, biskup z II wieku w swojej homilii paschalnej powie: „To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku związano Jemu nogi. W Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu porzucony. W Baranku Paschalnym zabity, a w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony”.

Wszystko, co tworzy historię zbawienia w Izraelu, wydarzyło się ze względu na osobę Jezusa Chrystusa. Jezus doprowadza Prawo do pełni przez swoje nauczanie. Formuła: „zaprawdę powiadam wam”, jest dla Nauczyciela z Nazaretu sposobem nowego nauczania. Mówi, jak Ten, który ma władzę, a nie tak jak uczeni w Piśmie. Samo Prawo nie zostaje zniesione, lecz zmienia się jego rola, gdyż Chrystus wydobywa większe jego znaczenie. Z tej przyczyny jota i każda kreska będą zachowane.

Nauczanie Jezusa mogą przyjąć i wypełnić tylko ci, którzy otworzą się na działanie i obecność Ducha Świętego.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-