Wszyscy jesteśmy pacjentami Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wszyscy jesteśmy pacjentami
17 stycznia 2020

Wszyscy jesteśmy pacjentami

Piątek, I Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Antoniego, opata

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»
On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

(Mk 2, 1-12)


Kościół nie jest klubem ludzi doskonałych, ale szpitalem ludzkości.

(Daniel Ange)

Papież Franciszek porównał Kościół do szpitala polowego. Dlatego tych czterech, którzy niosą sparaliżowanego na noszach, są figurą Kościoła. Boży sanitariusze!

Misja Kościoła
Kościół jest sakramentem i narzędziem zbawienia, niesie uzdrowienie. Dlatego w tym chorym przede wszystkim trzeba zobaczyć jego paraliż duchowy. Mogą to być życiowe trudności, jakieś kłopoty, czasem rozpacz, niesiony ciężar na ramionach tak ciężki, że nie do udźwignięcia, jakaś wada, jakiś nałóg, jakieś trudne zadanie, czasem samotność, niezrozumienie. Suma summarum – całkowita bezradność, paraliż.
Misją Kościoła jest szukanie ludzi sparaliżowanych duchowo i przynoszenie ich do Lekarza, Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, aby odzyskali zdrowie.

On sam i ich czterech
Jak go niosą? „I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech”. Kim są ci czterej? Różne są interpretacje, ale do mnie najbardziej przemawia ta, która w tych czterech widzi cztery Ewangelie z Dobrą Nowiną! To ci, którzy głoszą Słowo Boże, którzy niosą Dobra Nowinę! Ewangelizatorzy, katechiści…Oni przez głoszenie kerygmatu odkrywają dach intymnych miejsc paralityka, gdzie oczekuje na niego Jezus. „Przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk”. Ten otwór, to może być mała szczelina w sercu człowieka, przez którą przechodzi uzdrawiająca łaska Pana.

To wszystko wygląda jak dobrze przygotowana operacja, aby pacjent odzyskał zdrowie. Dlatego ewangelizacja, duszpasterstwo nie jest sprawą prostą. Żeby komuś pomóc, nie można tego robić byle jak, pobieżnie, na skróty. Zawsze trzeba iść z miłością… Jak bardzo musieli kochać ci, którzy nieśli sparaliżowanego i jak wielką mieli wiarę, że byli zdolni zrobić dziurę w dachu. Jak my kochamy… Rozmawiałem kiedyś z Kacprem i Kamilem, kiedy ich brat Kuba był chory, mówili: modlimy się za niego. To też jest niesienie przed Jezusa.

Wszyscy razem
Ewangelia zawsze odsłania naszą głęboką rzeczywistość, w której się znajdujemy, a jest nią sytuacja zniewolenia grzechem. To jest naprawdę najpoważniejsza nasza choroba, dlatego w Jezusie jest nasze uzdrowienie i w Nim mamy przebaczenie grzechów. Kościół to wspólnota grzeszników, w której każdy – jak ów paralityk – usłyszał od Jezusa: „Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”. Wszyscy jesteśmy pacjentami!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "