Współistotny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Współistotny
2 stycznia 2020

Współistotny

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, II

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

(J 1, 19-28)


Promocja produktów, dzieł filmowych czy różnego rodzaju artystów sceny, jest we współczesnym świecie niezwykle ważna. Swego rodzaju promocji dokonywali prorocy Starego Testamentu zapowiadając nadejście Mesjasza.

Mesjasz, miał być kim zupełnie wyjątkowym. Prorockie fragmenty Ksiąg Starego Testamentu podają Jego pochodzenie, cechy osoby a także przyszłe męczeństwo.

Święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii, nagabywany przez kapłanów i lewitów daje świadectwo o mającym się objawić Mesjaszu, które można sparafrazować stwierdzeniem: „Tak – Jezus jest Tym Mesjaszem, na którego czekacie”.

Pierwsi Chrześcijanie niezachwianie wierzyli, że Syn Boży jest równy w Bóstwie Bogu Ojcu. Wszystkie teorie, które kwestionowały tę prawdy wiary uznawane były za herezje. Patronowie dnia dzisiejszego: św. Bazyli Wielki i jego przyjaciel św. Grzegorz z Nazjanzu, zadali sobie wiele trudu, by swoimi pismami bronić Bóstwa Jezusa Chrystusa.

Dlaczego obrona wiary w równość Bóstwa Ojca z Synem była od początków Chrześcijaństwa – i jest po dziś – tak ważna? Bo nieuznawanie tej prawdy wiary sprawia, że wszystko w nauczaniu i działalności Jezusa można by uznać za względne. Na przykład: można argumentować, że Jezus nie będąc w pełni Bogiem był w pewnych sprawach ograniczony. I tylko dlatego nie udzielił kobietom sakramentu kapłaństwa, bo w zdominowanym wówczas przez mężczyzn świecie mogłoby to nie zostać zaakceptowane. Wiara w pełnię Bóstwa Chrystusa każe stwierdzić, że Jezus mógł był zrobić, co chciał, bo będąc w pełni Człowiekiem był równocześnie Wszechmogącym Bogiem.

Podczas niedziel i uroczystości kościelnych recytujmy bardzo świadomie słowa „Credo”, w którym wyznajemy, że Jezus jest „współistotny Ojcu”. Bądźmy również wdzięczni za wszystkich obrońców takiej wiary, bo ona jest fundamentem naszego życia z Jezusem. Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-