Wskazania dla głoszących Ewangelię Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wskazania dla głoszących Ewangelię
8 lipca 2021

Wskazania dla głoszących Ewangelię

Czwartek, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

(Mt 10, 7-15)


Podążając zaś głoście…

Idźcie i głoście. Podążając, czyli idąc za kimś. Wiadomo za kim! Podążając za Chrystusem! Te słowa można również rozumieć w szerszym znaczeniu, że jest to zaproszenie do życia, do chodzenia z innymi. Podążając za Chrystusem głoście lub też zwiastujcie Ewangelię. Tak więc Jezus posyła w misję, która jest dynamiczna, a zbawienie jest przekazywane także przez rozmowę, towarzyszenie, ale przede wszystkim przez wspólne doświadczanie obecności Pana, który woła i posyła. Zbawienie nie jest pakietem, który jest dostarczany pocztą lub przez Internet. Zbawienie to „komunikacja”, która nie polega na przekonywaniu do jakiejś racji; zbawienie rozprzestrzenia się głównie poprzez życie, poprzez własne życie, poprzez chodzenie razem, dzielenie się. Jaki jest cel tej „komunikacji”? Że królestwo Boże, dokładnie królestwo niebieskie jest tutaj. A nawet więcej, aniżeli to, że jest blisko. Greckie wyrażenie mówi: zbliżyło się królestwo niebios. Dlatego jest tutaj, jest obecne. Słowo objawia swoją obecność, zbliża się do mnie. Głoszenie wskazuje na obecność Chrystusa, tę Obecność mogę przyjąć, mogę odrzucić. Tak więc nie ma co czekać na królestwo niebieskie, nie należy go wspominać, jak gdyby było czymś przyszłym lub przeszłym, należy nim żyć, ponieważ jest tutaj. Fakt, że wiara wskazuje na teraźniejszość jest ważny. Chrześcijaństwo to nie religijność czy religia, która wskazuje na przeszłość i staje się nostalgią, ale wskazuje na przyszłość i staje się rodzajem nadziei, której źródło jest w Bogu.

Chorujących uzdrawiajcie…

Zaproszenie do tego, aby dbać o chorych i troszczyć się o nich. Ciekawe jest też to, że tekst gdy mówi o chorych, używa słowa asteniczny (dosłowne tłumaczenie), czyli taki, który posiada wątłą, słabą budowę ciała i odporność. Jest fizycznie bardzo kruchy. Tak jak Jezus objawił i przeżywał braterstwo z nami, którzy jesteśmy słabi, tak i my objawiamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i przekazujemy braterstwo, troszcząc się o chorych, słabych; tych, którzy z trudem „stoją na własnych nogach”. Kondycja ludzka jest właśnie taka, słabi jesteśmy i dlatego bez Chrystusa niewiele możemy.

Martwych podnoście…

Wskrzeszać zmarłych. Czy Jezus miał na myśli przywracanie do życia ciała zmarłych? Przecież zmartwychwstanie ciał nastąpi, gdy Chrystus przyjdzie na końcu czasów. Kiedy jest mowa o wskrzeszaniu zmarłych, to raczej wskazuje, iż mamy przechodzić ze śmierci do życia, a dokonuje się to wówczas gdy miłujemy braci. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci (1 J 3,14). Czy można kochać bez podążania za Chrystusem?!

Trędowatych oczyszczajcie… demony wyrzucajcie…

Oczyszczaj trędowatych, wypędzaj złe duchy. Temu, który jest posłany, udaje się (nie przez swoje zasługi) uczynić życie bardziej wolnym, wolnym od trądu, wolnym od grzechu. Nie pod znakiem zniewolenia, lecz wolności dzieci: Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze” (Rz 8,15).

Darmo wzięliście, darmo dajcie…

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest decydujące dla skuteczności przesłania Jezusa. Konieczne jest, aby w przekazie wiary, w świadectwie wiary, w głoszeniu, w prowadzeniu do wiary, wyróżniała nas bezinteresowność. Oderwanie od pieniędzy, od władzy, pozwala, aby łaska się wyróżniała; aby Bóg, który udziela za darmo zbawienia, był widoczny, dostrzegalny dla poszukujących Jego obecności.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-