Własny Damaszek Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Własny Damaszek
25 stycznia 2020

Własny Damaszek

Sobota, II Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

(Mk 16, 15-18)


„Współczesny świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli.
A jeżeli słucha nauczycieli to dlatego że są świadkami”

(św. Paweł VI)

Słowa dzisiejszego fragmentu Ewangelii streszczają misyjną działalność św. Pawła, którego nawrócenie dziś świętujemy: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Głoszenie Ewangelii jest jedynym zadaniem Kościoła, jego jedyną misją. Jednak, aby być wykonawcą usłyszanego Bożego słowa należy mieć, tak jak św. Paweł, swój własny Damaszek, czyli ten moment we własnej historii życia, kiedy realnie doświadczyłem działania Zmartwychwstałego Pana w moim życiu.

Warto dziś zadać sobie pytanie: kiedy ostatnio spotkałem w moim życiu Jezusa? Czy odkrywam Jego miłującą Obecność w mojej codzienności – tej prozaicznej i szarej – w pracy, na studiach, w rodzinie?
Tylko z doświadczeniem spotkania Zmartwychwstałego mogę autentycznie Go głosić.

Wówczas nasze życie staje się żywą Ewangelią, którą każdy może wziąć i przeczytać, każdy z nas może stać się Dobrą Nowiną dla innych…

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-