Właściwy porządek Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Właściwy porządek
25 października 2021

Właściwy porządek

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

(Łk 13, 10-17)


Komentując ten fragment Ewangelii, św. Cyprian stwierdza, że przełożony synagogi to hipokryta. W dzień szabatu odwiązuje swoje zwierzęta, żeby je napoić. Równocześnie nie uważa, że trzeba pomóc chorej kobiecie, zrywając więzy jej niemocy. Nie przejmuje się tym, że pozostaje ona pochylona ku ziemi jak zwierzęta i nie przyjmuje postawy wyprostowanej, takiej jaka przystoi rozumnemu stworzeniu.

Św. Tomasz z Akwinu powie, że miłość, jaką obdarzamy stworzenia, powinna być wprost proporcjonalna do ich doskonałości. To znaczy, że mniejszą miłością obdarzamy rośliny, większa należy się zwierzętom, jeszcze bardziej powinniśmy miłować ludzi, które są stworzeniami doskonalszymi od pozostałych.

Coraz częściej możemy zauważyć odwrócenie tego porządku. Troska o przyrodę jest piękna i ważna, ale jeśli występuje wraz z pogardą wobec człowieka, mamy do czynienia z hipokryzją. Spotykamy nieraz ludzi, którzy walczą o godziwe warunki chowu zwierząt i jednocześnie opowiadają się za prawem do aborcji. Coś tu nie gra.

Od hipokryzji i pomieszania porządków – zachowaj nas Panie.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny “La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "