Właściwa kolejność, czyli pośrednik Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Właściwa kolejność, czyli pośrednik
11 maja 2020

Właściwa kolejność, czyli pośrednik

Poniedziałek, V Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

(J 14, 21-26)


Wszystko ma swoją kolejność. W przyrodzie – najpierw siew, potem czas zimy, wiosna i lato na zbieranie plonów. Nie ma innej możliwości. W życiu – najpierw poczęcie, dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość. Każdy okres ma swoją dynamikę, znaczenie, wpływ na następny. Wiara też jest przekazywana wg następstwa czasowego z pokolenia na pokolenie, rodzice dzieciom, papież, biskupi, kapłani przez nauczanie, katechezę, sakramenty.

Juda pyta: „Co się stało, że nam się masz objawić a nie światu?” Odpowiedź Jezusa wydaje się nie na temat. A jednak. Jezus odpowiada w kluczu kolejności i pośrednictwa.

Ja się objawiam najpierw Wam, przez wszystko kim jestem, czego nauczam i co czynię. Ja Was zapraszam do wiary w to, że ja jestem w Ojcu, przychodzę od Ojca, posyłam od Ojca Ducha Świętego i że to daje życie wieczne. A wy macie dalej, jako pośrednicy robić to samo w stosunku do tych, do których Was posyłam. I to jest moje objawianie się światu. Wątpliwości, trudności, przeciwności zawsze będą. Ale obietnica Jezusa zapewnia nas, że to ma sens i że się uda, że dobrze się skończy. „Duch Święty was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.”

Każdy chrześcijanin, bez względu na stan, funkcję, wiek, płeć, powołanie specyficzne, wg miary łaski, jest pośrednikiem w objawianiu się Boga światu. To wielkie, wspaniałe, choć trudne zadanie, niemożliwe po ludzku do wypełnienia. Na szczęście jest Duch Święty. W tym roku On też zstępuje i działa. Czy i jak na Niego czekamy?

Veni Sancte Spiritus! Przyjdź Duchu Święty!

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-