Wierzcie moim dziełom! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wierzcie moim dziełom!
26 marca 2021

Wierzcie moim dziełom!

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

(J 10, 31-42)


W ciągu ostatnich dni Wielkiego Postu Kościół daje nam do rozważania fragmenty, które pokazują jak atmosfera wokół Jezusa i Jego nauczania staje się coraz bardziej napięta, jak podejmowane są kolejne próby zabicia Go, oczywiście nieskuteczne, bo Jego godzina jeszcze nie nadeszła.

Mówi się czasem, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii ani słowa, ani przykłady nie są w stanie przekonać słuchaczy do zmiany swojego nastawienia wobec Jezusa. Czego zatem brakuje w ich postawie? Przecież z jednej strony widzą w czynach i zachowaniu Jezusa oczywiste dobro, z drugiej: wiedzą, że całe dobro pochodzi od Boga, ale nie są jednak w stanie uznać, że może On działać w sposób tak konkretny i bliski. Nie są w tym zatem konsekwentni i właśnie tę niekonsekwencję wytyka im Jezus. Jego tłumaczenie, bardzo logiczne i klarowne ma na celu doprowadzić ich do zmiany myślenia – czyli po prostu do nawrócenia i pójścia krok dalej w poznawaniu prawdy o Bogu.

Postawa Żydów przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam niebezpieczeństwo, które może grozić życiu duchowemu każdego z nas: próbę włożenia Boga we własne utarte schematy, prawa i schematy, niejednokrotnie nawet pobożne, które mogą blokować Jego działanie. W takim „ustawionym” świecie duchowym ciężko jest rozpoznać Boga, który nieraz przychodzi w nieoczekiwanych okolicznościach i nietypowy sposób. Dlatego prośmy dzisiaj Chrystusa, żebyśmy potrafili wierzyć Jego dziełom – czyli mieli głowy i serca otwarte na Jego działanie i potrafili wychodzić ze swoich zastygłych schematów, blokujących łaskę.

——————————-

diakon Paweł Obrzut MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-