Wielkość dziecka Bożego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wielkość dziecka Bożego
1 października 2019

Wielkość dziecka Bożego

Wtorek, XXVI Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

(Łk 9, 51-56)


W naszych głowach mogą pojawiać się pragnienia bycia kimś wielkim. Ktoś myśli; jak to osiągnę w końcu mnie docenią. Inny powie; kiedy ukończę studia i zdam wszystkie egzaminy będę wielki w oczach wielu. Ambicja jest dobrą cechą, lecz my jako chrześcijanie pamiętajmy, że tytuły, osiągnięcia i zdobycze nie są najważniejsze.

Tak naprawdę nie potrzebujemy ścigać się za wielkością tego świata. Każdy z nas jest wielki, bo jesteśmy dziećmi „Wielkiego Ojca”. Jezus za wzór stawia nam dziecko. Dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom. Dziecko które jest zapatrzone w swojego rodzica, nie widzi świata poza nim. Wielkość dziecka Bożego jest tym większa, im większe jest oddanie i zaufanie Bogu.

Módlmy się o łaskę słuchania Naszego Ojca i wypełniania Jego woli.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "