Większy i mniejszy, lepszy i gorszy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Większy i mniejszy, lepszy i gorszy
10 grudnia 2020

Większy i mniejszy, lepszy i gorszy

Czwartek, II Tydzień Adwentu, Rok B, I

Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

(Mt 11, 11-15)


Zdumiewa pochwała Jezusa pod adresem Jan Chrzciciela: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Ale zapewne brzmi również zdumiewająco, że „najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

O czym mówi Jezus? Jeden z komentatorów dał chyba najlepszą odpowiedź. Mówi, że Jan nie widzi miłości, którą Chrystus objawił kiedy umarł za nas na Krzyżu (Barclay). Jan zapowiedział Baranka, który zgładzi grzechy świata, ale nie doświadczył i nie zobaczył zatem całej głębi miłości Boga, którą my dzisiaj znamy. Posługując się słowami samego Jezusa możemy powiedzieć, że „szczęśliwe nasze oczy”, że zobaczyły Boga, który nas tak umiłował, że samego siebie za nas wydał!

Czasem ktoś może myśleć, że Jan był w gorszej sytuacji niż my, że my jesteśmy lepsi niż on. To prawda, że możemy czuć się szczęśliwsi niż Jan Chrzciciel, ale możemy również nie wykorzystać naszej wiedzy. Możemy być przyzwyczajeni do szczęścia i nie cieszyć się nim. Jak podróżnik, który wszędzie już był i wszystko widział – jak myśli, a teraz już nic go nie cieszy.

Jeśli jest w nas tak martwota wiary (nie tyle uczuć), że nic nie cieszy, jeśli trawi nas duch krytykanctwa i ciągłe narzekanie, to mogą być znaki, że nie jesteśmy zdolni rozpoznać działania Boga w naszym życiu. Gdy to, co mamy nie rodzi wdzięczności, jakże można wypełniać powołanie i być zdolnym do świadectwa, jak Jan Chrzciciel?

Jezu, mam tak wiele od Ciebie, oby stać mnie było na ten gwałt na sobie, który pozwala zdobyć Twoje Królestwo.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "