Wiara Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wiara
30 maja 2022

Wiara

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

(J 16, 29-33)


Skarbem w naczyniu glinianym jest wiara, która nieustannie jest poddawana próbie czasu, różnych wydarzeń i sytuacji. Niech Pan zachowa nas i wspomoże, abyśmy trwali we wierze i miłości, aż do czasu Jego przyjścia. Miejmy odwagę. Bóg pragnie naszego zbawienia, dlatego ważne jest, aby w modlitwie prosić dobrego Boga o łaskę wytrwałości w wierze.

Życie nasze jest drogą do domu Ojca. W drodze może przyjść godzina zwątpienia, rozczarowania, odejścia od Pana… Pamiętajmy, że Jezus nieustannie ma miłosierdzie dla tych, którzy się rozproszyli, odeszli od Niego i potrzebują pojednania. Jezus jest z nami obecny w Eucharystii. Dar największy, bezcenny. Przyjmując Jezusa, mamy w sobie życie wieczne.

Panie Jezu, dziękujemy, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy za dar Komunii Świętej i sakramentu pojednania. Prosimy o łaskę wytrwania w drodze wiary i zaufania Tobie.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-