Wiara setnika Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wiara setnika
2 grudnia 2019

Wiara setnika

Poniedziałek, I Tydzień Adwentu, Rok A, II

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

(Mt 8, 5-11)


Setnikami zostawali najlepsi, najbardziej zasłużeni żołnierze rzymscy. Byli wybierani wprost przez wojsko lub nominowani przez wyższych rangą. Starożytny żołnierz wierzył w swoje umiejętności walki, uzbrojenie, taktykę i może w sprawność konia.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o setniku (dowodził centuria – stu żołnierzami), który uwierzył w Jezusa. Jego wiara nie było tylko mocnym przekonaniem graniczącym z pewnością, że Jezus uzdrowi jego sparaliżowanego i cierpiącego sługę. On uwierzył również w świętość Jezusa. Świadczą o tym jego słowa, które do dziś wypowiadamy, w nieco zmienionej formie, przed przyjęciem Komunii Świętej: „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach (przyszedł do mnie)”. Setnik zna stan swojej żołnierskiej duszy i dlatego nie prosi o wizytę Jezusa w swoim domu – o co prosiłby z pewnością zwykłego lekarza. Centurion prosi tylko o słowo: „Powiedz tylko słowo a mój sługa odzyska zdrowie”.

Słowa przywódcy w wojsku, szczególnie gdy są wypowiadane jako polecenia, mają moc sprawczą. Wojsko funkcjonuje tylko wtedy dobrze, gdy dowódca wydaje rozkazy a żołnierze je wypełniają. Setnik jest pewien, że słowo Jezusa ma moc sprawiania rzeczy po ludzku niemożliwych. On przychodzi do Jezusa z wiarą w jego wszechmoc, w jego świętość i w potęgę działania Jego Słowa.

Może po przeczytaniu fragmentu dzisiejszej Ewangelii niejeden i niejedna z nas westchnie w duszy: gdybym ja miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, gdybym ja miała wiarę, jak ten setnik?

Z wiarą staramy się adorować Najświętszy Sakrament i gdy przebywamy przed Nim spotykamy Jezusa jak setnik w Kafarnaum.

Scena z dzisiejszej Ewangelii może nam sugerować, że aby wypraszać łaski u Jezusa nie potrzeba koniecznie udawać się w dalekie i kosztowne pielgrzymki do miejsc świętych. Najświętszym miejscem jest zawsze to, w którym jest Jezus pod postacią chleba i wina, o czym w jednej ze swoich wypowiedzi przypomniał kardynał Robert Sarah prefekt kongregacji kultu Bożego.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-