Wiara i przebaczenie leczą zgorszenia… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wiara i przebaczenie leczą zgorszenia…
8 listopada 2021

Wiara i przebaczenie leczą zgorszenia…

Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

(Łk 17, 1-6)


Skandal to wydarzenie, które wywołuje zgorszenie. Skandal jest jak kamień na drodze, który powoduje potknięcie się i upadek. Skandal jest nie tylko moim grzechem, ale działaniem, które sprawia, że drugi człowiek upada i grzeszy. Skandal zabija mnie i drugiego człowieka. To jest prawdziwe samobójstwo i duchowe morderstwo. Muszę uważać, aby nie zgorszyć, ale nie mogę być zgorszony grzechem innych. Brat, który zawinił ma być zawsze przyjęty i liczyć na moje przebaczenie. Jeśli się nie nawróci, to prawdopodobnie dlatego, że go osądzam i potępiam. Aby nie upaść przed złem, musimy prosić o coraz większą wiarę.

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia”. Są tacy, którzy chcieliby wyeliminować całkowicie zgorszenia, którzy chcieliby usunąć te kamienie spotykane na drogach życia, nawet jeśli trzeba by „wrzucić całą niemal ludzkość do morza”. Czy pamiętasz przypowieść o chwastach? Siewca idzie i sieje dobrą pszenicę, a potem wyrastają chwasty. Kto to zrobił? Przyszedł wróg, a wtedy uczniowie mówią: Mistrzu, pójdziemy i wyrwiemy chwasty? I co odpowiada Jezus? Niech rosną razem do czasu żniwa, ponieważ gdy wyrywasz chwasty, możesz wyrwać i pszenicę. Chwast to zło, jeśli nie umiesz przebaczać zła, nie jesteś miłosierny, stajesz się jak chwast! Jeśli potępiasz swojego brata, który czyni zło, jesteś przeciwko Bogu, który go uratował i kocha.

Serce Boga jest przebaczające. Abym i ja mógł przebaczyć potrzebuję wiary. Dlatego apostołowie o nią proszą. Wiara jest darem i tam, gdzie jest zło, wiara pozwoli przebaczać. Gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlewa się łaska. Bóg ukazuje się jako miłość bezwarunkowa i absolutna. A my, czyniąc podobnie, stajemy się dziećmi Bożymi. Jeśli tego nie czynimy, nie jesteśmy dziećmi Boga. Tak więc przebaczenie jest tym, co czyni nas dziećmi Bożymi, i dlatego przebaczenie jest większym cudem niż wskrzeszenie zmarłego, ponieważ zmarły nadal umiera, nawet jeśli został wskrzeszony; przebaczenie natomiast czyni mnie dzieckiem Bożym i daje drugiej osobie możliwość stania się również dzieckiem Bożym. Największy dar!

Jezu, który jesteś miłosierdziem Boga, nawróć moje serce, abym i ja mógł przebaczyć i przebaczać. Jezu daj mi wiarę! Inaczej nie będę zdolny do przebaczenia.

Jezu, który jesteś Słowem Ojca,
uzdrawiaj moje serce, mój język, moje ucho…
Spraw, abym odważnie głosił jak wiele uczyniłeś dla mnie,
jak wielkie jest Twoje miłosierdzie!

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-