Wezwani do nawrócenia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Wezwani do nawrócenia
9 marca 2020

Wezwani do nawrócenia

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6, 36-38)


Dzieje Narodu Wybranego opisane w Biblii to historia ciągłych odejść od Boga i powrotów, historia jego grzechu i przebaczenia, historia przymierza i zrywania go przez człowieka. To jest również nasza historia. Na szczęście Bóg jest zawsze wierny przymierzu. Ważne, żeby to Słowo z Biblii przyjąć jako Słowo do mnie, osobiście, jako Słowo żywe, które ma moc wlać Życie w moje życie. Do czego dzisiaj mnie wzywa?

Do przyznania się do błędów, do swoich buntów wobec woli Boga, do uznania swojej niewdzięczności, bo to prawda o mnie – a przecież ona wyzwala. Tą Prawdą jest Pan. On nas wyzwala. Dlaczego? Bo jest pełen miłosierdzia, łaskawości, litości… Nasz Bóg jest Dobry i ta dobroć najpełniej objawia się w miłosierdziu, najwspanialszym i największym przymiocie Boga (św. Siostra Faustyna). Do nas należy zawstydzić się grzechem, zarumienić, zapłakać nad swoją nędzą. Bo Bóg sercem skruszonym nie pogardzi (zob. Ps 51,19).

Pan posyła nam swoich proroków nieustannie. Chce, byśmy ich posłuchali. Są nimi bracia i siostry, którzy nas otaczają, z którymi spotykamy się każdego dnia, którzy w konfrontacji z nami zmuszają nas do zajęcia konkretnej postawy, a Słowo Boga podpowiada nam, która jest właściwa, zgodna z wolą Boga.

Liturgia Słowa Wielkiego Postu codziennie wzywa nas do nawrócenia. Słowo Boga jest nam podarowane, aby badać nasze serce, ku czemu ono się skłania, za czym dąży, do czego próbuje przylgnąć. Dlatego chcemy wołać za psalmistą: Wybadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce[…] zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps 139, 23-24).

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "