Warto być dobrym Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Warto być dobrym
28 kwietnia 2021

Warto być dobrym

Środa, IV Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.
Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

(J 12, 44-50)


Co decyduje o tym, że mówimy o kimś: to jest dobry człowiek? Co mamy robić, aby być dobrym człowiekiem? Z pewnością odpowiemy, że trzeba robić dobre rzeczy, być uprzejmym… Rzeczywiście, ciężko podważyć podane racje. Lecz rodzi się pytanie: do jakiego stopnia możemy być dobrzy? Przecież inni mogą nas nieuczciwie wykorzystywać, i co wtedy? Jak reagować? Czy nadal warto być dobrym?

Dzisiaj Jezus mówi: „Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał”. Jezus mówi i działa, nie ze względu na to, jacy są ludzie, a dlatego, że widzi, jak się Bóg zachowuje wobec świata. Nawet jeśli człowiek Go nie przyjmuje, to Bóg nie przestaje człowieka kochać i obdarzać dobrem. Może się wydawać, że coś tracimy, kiedy robimy dobro, które inni nieuczciwie wykorzystują, ale tak nie jest. Tracę jedynie wtedy, gdy przestaję miłować i czynić dobro, bo to oznacza, że zapominam patrzeć na Tego, który jest Miłością. Miłość zawsze oddaje całego siebie i nie kalkulując, co z tego będzie mieć.

Niech nasze postępowanie w życiu i nasze wybory będą odzwierciedleniem tego, jakim jest Bóg. Żeby tak było, zawsze musimy wpatrywać się w Niego, a w Nim znajdziemy radość i pokój.

——————————-

dk. Edward Wasylenko – diakon z diecezji kamieniecko -podolskiej na Ukrainie, obecnie na praktyce duszpasterskiej w Dębowcu

——————————-