W WĘDRÓWCE DO NIEBA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W WĘDRÓWCE DO NIEBA
2 czerwca 2019

W WĘDRÓWCE DO NIEBA

VII Niedziela Wielkanocna, Rok C, I

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

(Łk 24, 46-53)


„Niebo w gębie” to przepis na staromodne ciasto jabłkowo-orzechowe. Gdy ktoś ma niezwykle komfortową sytuację w pracy czy w rodzinie – mówi się, że on, ona mają tam jak w niebie. My wiemy, że nawet najwspanialsze życie dobiegnie końca. Może dlatego ludzkość już od jej zarania tęskniła za perfekcyjną harmonią trwającą wiecznie.

Dziś świętujemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. („... został uniesiony do nieba” (Łk 24,52). Dobrze jest przypomnieć sobie, co wiemy o niebie z nauczania naszego Mistrza.

W rozmowie z saduceuszami, którzy pytają Jezusa o to, kto z siedmiu braci będzie przy zmartwychwstaniu mężem kobiety, którą wszyscy kolejno mieli za żonę ale żaden nie doczekał się potomstwa – słyszą w odpowiedzi: Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie (Mt 22,30).


Jezus dodaje, że Bóg jest bogiem żywych. A więc w niebie jest życie.
Przemienienie na górze Tabor (Mk 9,2-9) jest dla trzech Apostołów (Piotra, Jakuba i Jana), jakby filmowym zwiastunem nieba. Ci uczniowie widzą przy Jezusie Mojżesza i proroka Eliasza. Mimo tego, że Mojżesz żył w XIII w.p.n.e. a Eliasz w IX – rozmawiają oni z Jezusem tu i teraz. Więc oni żyją i się nie starzeją.

Ale nauka Jezusa przypomina również, że nie wszyscy znajdą tam miejsce. Jego przypowieść o bogaczu i żebraku Łazarzu (Łk 16,19-31) jest tego potwierdzeniem. W Ewangelii Łukasza bogaty młodzieniec pyta: „co należy czynić, by osiągnąć życie wieczne?” „… odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”. Zaraz potem powiedział Jezus do swoich uczniów, że „bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”. Ale zakończył swoją wypowiedź bardzo optymistycznie: „u Boga wszystko jest możliwe”.
Autor dzisiejszego czytanie Listu do Hebrajczyków jest pewny, że „wejdziemy do Miejsca Świętego”. Stanie się to przez „Krew Jezusa” (Hbr 9).

Streszczając dotychczasowe myśli, stwierdzamy, że w niebie jest życie pomimo, że czas tam nie istnieje. To życie jest zupełnie inne niż to na ziemi – ale doskonałe. Św. Paweł zapewnia Koryntian: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują“ (1 Kor 2,9).

Możemy i my być kiedyś w niebie. Uwierzmy tylko w nieskończone Miłosierdzie Jezusa i pozwólmy Mu się prowadzić w naszej wędrówce do nieba.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty w Liechtensteinie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "