W tym czasie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W tym czasie
28 października 2019

W tym czasie

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich./em>

(Łk 6, 12-19)Jezus Chrystus, ustanowił dla świata przewodników…
polecił im świecić jak pochodnia
i oświetlać wszystkich ludzi mieszkających na całej ziemi;
zadaniem apostołów jest nawoływać grzeszników do nawrócenia,
uzdrawiać chorych na ciele i na duszy,
nie szukać w posługiwaniu swej woli…
(św. Cyryl Aleksandryjski)

W tym czasie… O jaki „czas” chodzi w tym fragmencie Ewangelii? Do czego odnosi się św. Łukasz rozpoczynając opisywać ten epizod? Co chce powiedzieć używając zwrotu „w tym czasie”? Czy za tym zwrotem jest dla nas jakieś ważne przesłanie?

Jezus zanim udał się na górę, aby modlić się całą noc, uzdrowił w synagodze człowieka z uschniętą ręką. Zwrot „w tym czasie” odnosi się zatem do tego wydarzenia i tego, co się tam wydarzyło. A wydarzyło się wiele… Jezus wchodzi do synagogi i sam zwraca uwagę na człowieka będącego w kącie synagogi, zaprasza go do zajęcia miejsca „na środku”, uzdrawia jego rękę. Najważniejsze jednak staje się później, gdy faryzeusze i uczeni w piśmie „wpadają w szał” ponieważ Jezus uzdrawia w szabat. Jezus wytrzymuje to odrzucenie i złość, nie wyjaśnia, nie usprawiedliwia się, ponieważ wie, co ma czynić, doskonale wie jaką otrzymał misję od Ojca.

W tym czasie… Po tych wydarzeniach Jezus udaje się na górę, modli się i o świcie nowego dnia powołuje dwunastu apostołów. Jezus buduje wokół siebie nową wspólnotę jako alternatywę dla dotychczasowych, dysfunkcjonalnych sposobów organizowania się ludzi. Kościół ma być taką wspólnotą, ma być nowym, Bożym porządkiem świata. Człowiek, aby przeżywać swoją wiarę potrzebuje wspólnoty, aby chronić się przed biernością i złością (uczeni w piśmie i faryzeusze). W tym fragmencie Ewangelii, zwrot „w tym czasie” zapowiada, że Jezus dokona czegoś ważnego. Ustanowił dla świata przewodników!

Jest jeszcze jedno ważne przesłanie dla nas. Bóg nie ukazuje się wyłącznie świętym, ale objawia się także grzesznikom. To jest właśnie skandal Ewangelii!!! Jezus objawiał się grzesznikom, a nie sprawiedliwym swojego czasu. Bóg, poprzez swoich świętych i przede wszystkim poprzez swój Kościół, poprzez swoją świętą Matkę, spotyka kogo chce, jak chce i kiedy chce.

Bóg poprzez swojego Syna wychodzi naprzeciw takim ludziom jak człowiek z uschłą ręką, aby mogli zostać uzdrowieni. Zbawienie, które jest nieosiągalne dla człowieka i jego sił, zostało podarowane człowiekowi i w tym tkwi dobra nowina, dla wszystkich!

Jest to także i nasze szczęście. Zbawienie nie polega wyłącznie na uzdrowieniu z choroby (Maksymin i Melania, świadkowie zjawienia w La Salette, na zawsze pozostali ludźmi zranionymi), ale na spotkaniu Tego, kto uzdrawia! „Jezus Chrystus, ustanowił dla świata przewodników… polecił uzdrawiać chorych na ciele i na duszy!” (św. Cyryl Jerozolimski).

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-