W poszukiwaniu nagrody Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W poszukiwaniu nagrody
19 czerwca 2019

W poszukiwaniu nagrody

Środa, XI Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Od teorii do praktyki
Wśród części ludzi panuje dziś przekonanie, że teoria na nic się w życiu nie przydaje, liczy się praktyka, trzeba być pragmatykiem, a nie idealistą poszukującym prawdy w teoriach. Jezusowe Kazanie na Górze zwłaszcza w rozdziale poprzedzającym dzisiejszy fragment pokazuje różnicę między nauczaniem uczonych w Piśmie i faryzeuszów a Jego nauczaniem ukazującym duchowość Prawa Bożego. W rozdziale VI ewangelii św. Mateusza Jezus porównuje postawy praktykowane przez faryzeuszów w odniesieniu do niektórych praktyk religijnych, przez które chcą uzyskać akceptację Boga.

Czyj osąd?
Wielokrotnie w naszym życiu codziennym postawy, także religijne zależą od osądu innych, otoczenia. Często czynimy i mówimy tak, żeby być akceptowanym przez innych. Nasze czyny związane są ze spojrzeniem, oceną innych. Jezus pyta nas dziś o związek naszego myślenia i działania z Bogiem, o naszą wolność od oceny innych. Praktykowanie dobra winno być dalekie od ludzkich spojrzeń, mając jedynie na względzie tylko Boga. Świat nie ceni dyskrecji jako wartości, dlatego dając jałmużnę trzeba Wielkiej Orkiestry, mediów, modlitwie powinny towarzyszyć spektakularne efekty, a post ma być religijnym bohaterstwem. Postawy, także religijne, pozbawione zdrowej nauki mogą wypaczyć Ewangelię i karmić grożącą każdemu z nas hipokryzję.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-