W godzinie próby Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W godzinie próby
18 maja 2020

W godzinie próby

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

(J 15, 26 – 16, 4a)


Jezus nigdy nie przekazuje uczniom wiadomości brzmiącej „jakoś będzie”, „będzie dobrze”, „nie będzie problemów”. Bardzo mocno stąpa po ziemi i wie, że cierpienie jest częścią życia. Dobrze wiemy jak sam realnie tego doświadczył. Jezus przygotowuje słuchających Go do momentów próby. Nie da się ominąć trudów życiowych. Można jednak dobrze przeżyć czas przed ich nadejściem i być gotowym.

W dzisiejszej Ewangelii Zbawiciel zapewnia swoich naśladowców, że w godzinie próby nie będą sami. Będzie z nimi Posłany, Pocieszyciel, Duch Prawdy. W cierpieniu być może najgorsze jest poczucie samotności, że nikogo ze mną nie ma. Bliskość kogoś, kto mnie kocha, daje nadzieję, przywraca sens życia. Możemy być pewni, że Duch Święty jest zawsze z nami niezależnie od trudności jakie przychodzą.

Warto też zwrócić uwagę na jeden szczegół. Uczniowie Jezusa są krzywdzeni przez tych, którzy nie znają Jego i Ojca. To wskazówka dla nas, co robić, żeby pomniejszać zło na świecie – pokazywać miłość Boga do swoich dzieci. Zadaj dzisiaj sobie pytanie – co robię, żeby osoby z mojego środowiska lepiej poznały Ojca, jakiego objawia nam Jezus?

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-