W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi
23 stycznia 2022

W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi

Niedziela, III Tydzień zwykły, Rok C, II

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)


Jezus miał zwyczaj przychodzić w szabat do synagogi w rodzinnym mieście i czytać oraz zgłębiać Słowo Boże. Przez wiele lat żył religijnym zwyczajem, który również ukształtował Go w Jego posłannictwie. W scenie z dzisiejszej Ewangelii Jezus znajduje miejsce w księdze proroka Izajasza, które odnoszą się do Niego. Jest to jakby zaplanowane. Nie szuka fragmentu na chybił trafił, ale odczytuje Słowa, z którymi wielokrotnie przebywał z Ojcem. Wie, że one odnoszą się do Jego misji, opisują Jego powołanie i rolę jaką ma pełnić jako Mesjasz.

Jaki ja mam swój niedzielny zwyczaj modlitewny? Czy regularnie czytam i zgłębiam Pismo Święte? I wreszcie w jaki sposób z niego korzystam? Słowo Boże może potwierdzić nasze rozeznanie i swoim autorytetem pieczętować owoce modlitewnej relacji z Ojcem. Nie jest jednak sposobem na szybkie odpowiedzi czy rozwiązywanie naszych problemów duchowych i życiowych, które często wiążą się z brakiem systematyczności w modlitwie. Jezus od czasu bar micwy przychodził do synagogi, aby modlić się i we wspólnocie i zgłębiać słowa Pisma ponieważ od tego momentu był odpowiedzialny przed Bogiem za swoje słowa i czyny. W odpowiednim momencie ukazał owoce wieloletniej relacji z Ojcem w niebie i mógł powiedzieć „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-