W co, Komu i dlaczego wierzę Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W co, Komu i dlaczego wierzę
11 czerwca 2019

W co, Komu i dlaczego wierzę

Wtorek, X Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

(Mt 10, 7-13)


Stefan Oster biskup Passawy w Bawarii w święto Zesłania Ducha rozesłał dziewięcioro „ambasadorek i ambasadorów” w dzieło Nowej Ewangelizacji. Mają oni głównie szukać nowych dróg głoszenia Dobrej Nowiny. Jedna z uczestniczek tej grupy powiedziała: „Chcemy informować, biblijnie pogłębiać i zachęcać do realizacji celów”. Temu ma, miedzy innymi, służyć stawianie pytań takich jak: W co wierzę? Komu wierzę? Dlaczego wierzę? Impulsem (pomysłem) tej inicjatywy były słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski przed czterdziestu laty. To wtedy papież po raz pierwszy mówił o potrzebie nowej ewangelizacji.

I właśnie w dzieło ewangelizacji wysyła Jezus swoich uczniów w dzisiejszym Słowie Bożym. Być może również i Apostołowie, jako jeden z elementów głoszenia stawiali swoim słuchaczom podobne pytanie jak rozesłani w Passawie.

Jezus wysyła uczniów by głosili, bo z tego głoszenia płynie siła mogąca uzdrawiać ciało i ducha. Napomina również, że posłany nie może pytać: co ja z tego będę miał? On ma zabrać ze sobą najbardziej konieczne rzeczy. Nic nie może go dodatkowo obciążać lub rozpraszać. Jezus przypomina jednak, że głoszący ma prawo być sprawiedliwie (godnie) utrzymany za swoją pracę. („Wart jest robotnik swojej strawy”)

Wspomniany biskup Oster mówił rozsyłając w dzieło Nowej Ewangelizacji, że Duch Święty działa w Kościele od dwóch tysięcy lat ale potrzebuje naszego współdziałania. Aby mógł On w nas skutecznie zaistnieć potrzeba nam mieć prawdziwą pokorę. Pycha i uleganie lękom zamykają nas na działanie Ducha Świętego. Biskup Passawy zachęca wszystkich, by pokornie prosić Ducha Bożego o dar dawania świadectwa o Jezusie, jako jego uczennice i uczniowie. Kto o to prosi – ten otrzyma taki dar radości i pokoju, jakiego świat dać nie może. Biskup Stefan zaznaczył, że dziś nowej ewangelizacji nie można rozumieć jako drugiej chrystianizacji, lecz jako powrót do korzeni. Ewangelizacja w tracącym wiarę społeczeństwie to odczytywanie Dobrej Nowiny w kontekście teraźniejszości (dnia dzisiejszego). By ewangelizować – potrzeba zapalić w sobie na nowo gorliwość i mieć odwagę głoszenia nowymi metodami.

Nie zapominajmy o tym, aby nie tylko adresatom naszego głoszenia, ale w pierwszej kolejności sobie samemu, stawiać, te podstawowe ale jak ważne pytania: W co wierzę? Komu wierzę? Dlaczego wierzę?

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-