W chrześcijaństwie zawsze chodzi tylko o jedno Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   W chrześcijaństwie zawsze chodzi tylko o jedno
21 maja 2021

W chrześcijaństwie zawsze chodzi tylko o jedno

Piątek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

(J 21, 15-19)


Jezus powierzając Piotrowi misję kierowania Kościołem pyta go o to, czy jego miłość jest większa od miłości innych uczniów. Nie pyta go o jego kwalifikacje, znajomość języków i natchnionych tekstów, zdobyte doświadczenie czy liczbę wyrzuconych złych duchów. To wszystko było by niczym, gdyby Piotr nie potrafił kochać, gdyby z miłością nie naśladował życia Mistrza.

Umiejętność kochania to podstawowa kwalifikacja jaką musi rozwijać w sobie chrześcijanin. Wszystko inne jest tylko dodatkiem. Piotr będzie mógł prowadzić Kościół w duchu Jezusa tylko wtedy, gdy będzie miłował, a jego miłość będzie większa niż innych. Taką świadomość nosili w sobie również inni Apostołowie. Św. Paweł napisze później w Pierwszym Liście do Koryntian: Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym (1 Kor 13,2).

Miłość jest fundamentem, na którym zbudowane jest chrześcijaństwo. Jest ona największym przymiotem Boga, a zarazem największym pragnieniem człowieka. Bez miłości nie da się naśladować Chrystusa ani zrozumieć cierpienia. Bo w gruncie rzeczy w chrześcijaństwie wszystko sprowadza się tylko do jednego: do MIŁOŚCI.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-