Uzdrawiająca wiara Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Uzdrawiająca wiara
15 marca 2021

Uzdrawiająca wiara

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

(J 4, 43-54)


Tęsknota za znakami
Coraz częściej dostrzegam, że jest we mnie jakieś pragnienie tego, żeby Bóg mi pokazywał, że jest obecny w moim życiu. Czasem chciałbym, żeby Bóg dał mi wyraźny znak, który potwierdzi, że idę właściwą drogą i umocni mnie w pełnieniu Jego woli. Ta tęsknota, to pragnienie jest głęboko wpisane w moje serce. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje mi, że takie doświadczenie to nic nowego. Ludzie już w czasach Jezusa szukali znaków, które miały potwierdzać, że podążają właściwą drogą.

Wyrozumiałość Jezusa
W Kafarnaum przychodzi do Jezusa urzędnik królewski z prośbą, aby Jezus uzdrowił jego umierającego syna. Pewnie była to jedna z wielu próśb, które Jezus słyszał każdego dnia. Jezus nie traci jednak cierpliwości, nie odsyła go do domu z niczym. Wprawdzie czyni uwagę: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie, jednak te słowa zdają się odnosić nie do urzędnika, a do osób przysłuchujących się rozmowie. Urzędnik bowiem uwierzył słowu Jezusa zanim ujrzał znak.

Uzdrawiająca wiara
Kiedy ojciec wraca do domu i widzi swojego syna zdrowego natychmiast pyta kiedy miało miejsce uzdrowienie. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». Urzędnik doświadcza jak uzdrawiająca jest wiara w słowa Jezusa. To doświadczenie sprawia nie tylko, że jego własna wiara się pogłębia, ale przechodzi ona również na całą jego rodzinę. Świadectwo, które ojciec daje o Jezusie pomaga całej rodzinie przyjść do wiary. To pokazuje jak ogromna jest rola dawania świadectwa.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-