Uświęcić nas w prawdzie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Uświęcić nas w prawdzie
9 czerwca 2022

Uświęcić nas w prawdzie

Czwartek, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

(J 17, 1-2. 9. 14-26)


Dzisiejsze święto zaprasza do refleksji nad kapłaństwem tzw. urzędowym, które jest jednym z sakramentów Kościoła. Odnoszę wrażenie, że w tym roku jest to refleksja mocno związana z informacjami na temat spadku liczby kandydatów do kapłaństwa i wyświęcanych neoprezbiterów. Nie zamykam oczu na te fakty, ale dziś chciałbym podjąć bardziej osobisty wątek.

Święcenia kapłańskie przyjąłem dziewiętnaście lat temu. Jestem księdzem w tzw. średnim wieku więc dane mi było nieco przeżyć, a jednocześnie mam nadzieję, że najlepsze wciąż przede mną. Z perspektywy tych kilkunastu lat i kilku wcześniejszych, gdy rozeznawałem powołanie, chciałbym podziękować Bogu i zaprosić również Ciebie do tego samego.

Dziękuję Jezusowi, za księży, których powołał, a którzy pojawili się w moim życiu. Żaden z nich nie był doskonały, ale wielu z nich potrafiło przekraczać swoje ograniczenia i inspirować. Owszem, byli i tacy którzy gorszyli, byli chamscy w swoim zachowaniu, wyniośli w swojej pysze i pogubieni w nałogach. Nie zdołali ustrzec się Złego. Niech Pan osądzi ich według Boskiej wszechwiedzy. Dziękuję za tych, którzy głosili mi Ewangelię, podpowiadali w jaki sposób modlić się i dzięki którym Bóg do mnie przemawiał. I jeszcze za tych, którzy spowiadali w sposób miłosierny, bo to najbardziej poruszało moje serce. Dziękuję za tych, którzy oprócz spraw duszpasterskich, potrafili zajmować się również sprawami materialnymi i robili to z wielkim zaangażowaniem, chociaż było to dla nich wyrzeczeniem.

Przez te lata spotkałem wielu dobrych księży. Jeden z nich powtarzał często, że nie wystarczy być dobrym, ale chodzi o to, żeby stawać się świętym. Na świecie jest dużo dobrych ludzi, a w Kościele mimo skandali i problemów jest naprawdę dużo dobrych księży. Ale to jeszcze za mało. Niech nasze dziękczynienie będzie także modlitwą o świętość kapłanów: Ojcze, uświęć ich w prawdzie.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "