Uświęć ich w prawdzie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Uświęć ich w prawdzie
13 czerwca 2019

Uświęć ich w prawdzie

Czwartek, X Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

(J 17, 1-2. 9. 14-26)


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest bardzo młode. Zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 2013 r. Trzeba też przyznać, że w naszych czasach idea tego święta wydaje się mało zrozumiała. Wiemy kim są spotykani na co dzień kapłani, ale co znaczy, że Chrystus jest Najwyższym Kapłanem?

Odczytany dzisiaj tekst ewangelii (J 17) to fragmenty z tzw. modlitwy arcykapłańskiej Jezusa. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus modli się za swoich uczniów przy czym treść i forma tej modlitwy nawiązują do żydowskiego święta Jom Kippur (Dzień Przebłagania). W ten wyjątkowy dzień najwyższy kapłan Starego Testamentu jedyny raz w ciągu roku wchodził do najświętszego miejsca świątyni i wylewając krew zabitego uprzednio cielca wypowiadał najświętsze imię Boga. Oczyszczony mocą ofiar człowiek mógł choć przez chwilę otrzeć się o świętość Boga. List do Hebrajczyków wskazuje jednak na daremność tych wszystkich zabiegów. Mimo swoich ofiar i skrupulatnej troski o czystość rytualną ostatecznie człowiek pozostawał w swoim grzesznym świecie oddzielony od nieskalanego świata Boga. Mimo wysiłków, by usunąć ze swego życia ohydę grzechu ciągle miał poczucie niewystarczalności swoich zabiegów. Krew kozłów i cielców nie była dla niego lekarstwem.

Nawiązując do obchodów Święta Przebłagania Jezus pokazuje, że w jedyny w swoim rodzaju sposób to wieczernik stał się najświętszym miejscem, w którym zostało usunięte wszystko, co oddziela nas od Boga. Zgromadziwszy swoich uczniów Jezus, jako najwyższy kapłan, składa ofiarę już nie z krwi zwierząt, ale z siebie samego. Ofierze tej towarzyszy błaganie Jezusa, by Ojciec „uświęcił nas w prawdzie”. Uświęcił czyli wyrwał nas z naszych grzechów i przygarnął do siebie.

Prawda o tym, że jesteśmy biedakami pozwala nam otworzyć się na darmową miłość Boga i rodzi w nas wdzięczność. Ta prawda staje się również zaproszeniem do tego, by włączyć się w ofiarę Jezusa, by ofiarować swoje życie stając się świadkiem miłości. Nie zostajemy więc zabrani z tego świata, ale nasze życie staje się „miejscem”, w którym to niebo dotyka ziemi. Inaczej niż w ofiarach Starego Testamentu to nie my, przez swoje ofiary i rytuały, dotykamy najświętszego Boga, ale raczej Bóg przez swoją miłość dotyka naszego grzesznego życia.

—————–————–

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "