Upominać?- Nie upominać? – Jak upominać? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Upominać?- Nie upominać? – Jak upominać?
11 sierpnia 2021

Upominać?- Nie upominać? – Jak upominać?

Środa, XIX Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

(Mt 18, 15-20)


A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.” – Czyli kto? Ktoś, kogo należy potępić? Usunąć?Wzgardzić nim? Nie! Zmiana w postawie wobec tego, kto nie chce wejść w posłuszeństwo polegać powinna na tym, że traktujemy go jako kogoś kto potrzebuje nawrócenia, naszej modlitwy, naszego pokornego świadectwa życiem i błagania Boga o miłosierdzie dla niego.Powiedziałbym, że jeszcze bardziej winniśmy taką osobę kochać,widząc w jakim niebezpieczeństwie duchowym się znajduje.

Jeżeli upomnienie ma służyć temu, aby na nowo kogoś pozyskać dla Boga,dla Jezusa, to bez pokory i miłości nie jesteśmy w stanie dać właściwego upomnienia.

Dzisiejsza patronka św. Klara w regule mówi również o trudnych sytuacjach wżyciu wspólnoty. Jej rady mają wartość nie tylko dla sióstr klarysek. Możemy w nich znaleźć wskazówki i dużo światła dla nas, dzisiaj. Tak zaleca : “Opatka jednak i siostry niech się wystrzegają gniewu i wzburzenia z powodu czyjegoś grzechu, bo gniew i wzburzenie utrudniają miłość nam i innym. Gdyby się kiedyś, co nie daj Boże, zdarzyło, że jedna siostra da drugiej, słowem lub gestem, okazję do wzburzenia lub zgorszenia, wtedy ta, która była przyczyną wzburzenia, niech natychmiast, zanim ofiaruje Panu dar swej modlitwy, upadnie pokornie do nóg drugiej i prosi o przebaczenie; niech ją również z prostotą prosi, by wstawiła się za nią do Pana, aby jej przebaczył. Tamta zaś, pamiętając o słowach Pana – Jeśli nie przebaczycie z serca, to i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam -niech wspaniałomyślnie daruje siostrze całą wyrządzoną sobie krzywdę”.

I dalej zachęca : “Opatka niech upomina i odwiedza swoje siostry oraz pokornie i z miłością nakłania je do poprawy (…). Napominam i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie, by siostry wystrzegały się wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości, troski i zapobiegliwości tego świata, obmowy, szemrania, niezgody i podziały. Niech dbają o wzajemne zachowanie miłości i jedności, która jest więzią doskonałości”.

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o naszej odpowiedzialności za atmosferę i wzajemną miłość w rodzinie, w pracy, we wspólnocie,w społeczeństwie. Mamy pod ręką wiele możliwości ucieczki przed odważnym stawianiem czoła problemom. Możliwości nawet niekoniecznie grzesznych, ale potrafimy się nimi pięknie usprawiedliwiać: muszę pracować, muszę zająć się dziećmi,więc nie mam czasu na rozmowę z mężem czy teściami, z rodzicem,który ma trudny charakter, z niewygodną koleżanką w pracy,siostrą czy bratem we wspólnocie. Ucieczka w obgadywanie innych,plotki, pomówienia, szkalowanie, hejt to przejaw naszych ucieczek,usprawiedliwiania siebie kosztem poniżania innych ludzi.

Pan Jezus nam powiedział, że Prawda was wyzwoli, uczyni wolnymi. Tak.Często się zdarza, że nie mamy odwagi spotkać się z samym sobą.A nasze problemy najczęściej nie atakują nas z zewnątrz, tylko my z chaosem w naszym wnętrzu nie potrafimy dobrze ich przeżyć,zobaczyć co tak naprawdę w tej konkretnej sytuacji jest ważne. Z nieuporządkowanym wnętrzem, sercem często sami generujemy problemy, zgubne zamieszanie i cierpienie innym.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-