Różnorodność w miłości czy uniformizm Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Różnorodność w miłości czy uniformizm
19 lutego 2021

Różnorodność w miłości czy uniformizm

Piątek, VI Tydzień zwykły, Rok B, I

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

(Mt 9, 14-15)


Z jednej strony mamy wyznanie wiary w „jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”, z drugiej doświadczamy tak wielkiej różnorodności w tym Kościele, iż można zadać pytanie: jak to właściwie jest?

Dochodzi często do polaryzacji stanowisk, i niestety, do licznych w historii Kościoła schizm, rozłamów, podziałów. Także dzisiaj. Tak było, od samego początku, tak jest i tak zapewne będzie do końca świata. Nic na to nie poradzimy. Ale im bardziej będziemy świadomi tego, o co naprawdę w chrześcijaństwie chodzi, tym mniej będzie niepotrzebnych sporów i ran zadanych Mistycznemu Ciału Chrystusa, jakim jest Kościół.

W tym duchu odczytuję dzisiejszy fragment Ewangelii wg. św. Mateusza. Jeden pości, drugi nie pości. Jeden lepszy, drugi gorszy, jeden bardziej kocha Pana Boga, drugi mniej, itp., itd. A o co tak naprawdę chodzi? O to, by odczytać, wolę Bożą, by słuchać natchnień Ducha Świętego, by żyć z otwartymi oczyma i widzieć znaki, które daje nam Pan. Także, a może przede wszystkim przez widzialny Kościół, ten hierarchiczny i ten charyzmatyczny. Pan do nas mówi w ten, podwójny sposób. Nie wolno lekceważyć ani jednego, ani drugiego. „Umiem obfitować, umiem głód cierpieć”, napisze potem św. Paweł.

Jak jest wielki post teraz, to trzeba pościć (jakkolwiek to rozumiem), potem płakać w Wielki Piątek, szczerze, autentycznie, nie wstydzić się łez i łkania. Ale gdy przyjdzie Wielkanoc, poranek Zmartwychwstania, to wtedy ma być wulkan radości i na całe gardło wyśpiewane, wykrzyczane – Alleluja.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-