Umocnieni w wierze Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Umocnieni w wierze
22 września 2021

Umocnieni w wierze

Środa, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

(Łk 9, 1-6)


Świat do którego posyła Jezus swoich uczniów jest nieprzyjazny. Nosi w sobie dziedzictwo grzechu. Aby w nim przetrwać człowiek musi walczyć i trudzić się. Owoce tego wysiłku są mizerne. Charakterystyczne jest, że prawie cała historia starożytnego Izraela to nieustanna walka o wolność. W sumie jedynie nieco ponad 100 lat z długiej historii Izraela to czas, w którym wybrańcy Boga mogli cieszyć się własnym królestwem. Mniej niż połowa tego okresu przypadająca na rządy Salomona to czas względnego spokoju, kiedy nie musieli prowadzić wojen. Świat zdecydowanie nie był dla potomków Abrahama miejscem przyjaznym. Trzeba również przyznać, że oni sami w zmiennych kolejach swojego życia często odwracali się od Boga, który ich wybrał. Historia dobitnie pokazała, że bez relacji do Boga człowiek szybko popada w kłopoty.

Jezus wybiera sobie dwunastu uczniów, których posyła do świata. Ich misją nie jest pokonanie go. Pozbawieni tego, co mogłoby stanowić dla nich zabezpieczenie są „skazani” na relację do Boga. Jezus nie przekazuje im żadnej treści, żadnej katechezy, której mieliby nauczać. Wyposażeni są jednak w coś o wiele ważniejszego. Sami usłyszeli dobrą nowinę o kochającym ich bezwarunkowo Bogu. Miłość Boga daje im wszystko to, co jest im potrzebne do tej misji. Daje im przekonanie, że mimo przeciwności ocaleją. Daje im misję, która nadaje sens ich życiu. Daje im obecność, która pozwala im wyrzucać złe duchy i leczyć choroby. Dzięki wyznaczonej im przez Jezusa misji sami wzrastają w wierze coraz głębiej doświadczając troskliwej obecności Boga i jednocześnie przemieniają świat. Świat nie przestał dla nich być miejscem nieprzyjaznym. Często odrzucani mieli doświadczenie kruchości, ale jednocześnie doświadczali, że Jezus zamieszkał w ich słabości i stał się w nich mocą przemieniającą świat.

Misja jest koniecznym elementem wzrastania Dwunastu w wierze. Do tej pory widzieli Jezusa, który wyposażony w ufność względem Ojca konfrontuje się z biedami tego świata. Okazuje się, że moc tej więzi jest tak ogromna, że dzięki niej ludzie odzyskują zdrowie i życie, a złe duchy uciekają przed nią w popłochu. Również uczniowie są zaproszeni du uczestnictwa w tej miłości. Również oni potrzebują doświadczyć, że wobec mocy ich wiary, nadziei i miłości, wobec władzy nad własnym życiem, wszystkie biedy świata, wszystkie nękające człowieka złe duchy okazują się bezsilne.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "