Tylko z Jezusem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tylko z Jezusem
5 czerwca 2020

Tylko z Jezusem

Piątek, IX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:
„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

(Mk 12, 35-37)


Jak czytać Pismo Święte, to tylko z Jezusem. Uczeni w Piśmie znali je doskonale, a jednak nie potrafili odkryć jego najgłębszego sensu. Pilne studia nad Pismem, doskonała znajomość historii Izraela, cały system, który świetnie się trzyma…, a jednak czegoś zabrakło. Są słowa zakryte dla ich rozumienia i nawet najlepsza egzegeza nie przynosi uczonym w Piśmie światła.

Jak czytać Pismo Święte, to tylko z Jezusem. Czasem zdarza się tak, że trudno nam wniknąć głębiej w dany fragment. Czasem wydaje się niezrozumiały, innym razem mało mówiący. Słowa zawiłe, dobrze znane, słyszane po raz pierwszy, ze Starego czy z Nowego Testamentu. Za każdym razem mogę przyjść z nimi do Jezusa. Co mi mówisz, Panie? W którym miejscu spotykasz się ze mną w tym słowie?

Jak czytać Pismo Święte, to tylko z Jezusem. Niby oczywiste… a jednak czasami zamieniamy się w uczonych w Piśmie. Ocal nas Jezu od chłodnego, akademickiego podejścia, a daj serce gorące, gotowe przyjąć Twoje słowo pełne życia.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewie

——————————-