Tylko Słowo Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tylko Słowo
8 sierpnia 2019

Tylko Słowo

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

(Mt 16, 13-23)


Izraelici w Święto Namiotów szli procesyjnie do świątyni ze śpiewem; „Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia”. W liturgii Kościoła, ten psalm znalazł zastosowanie do uwielbienia Boga na samym początku dnia, kiedy otwieramy usta i serce przed Panem. Dzień, który się rozpoczyna, ma być takim poszukiwaniem Boga, by widzieć Jego działanie w wydarzeniach, które przeżywamy. Tak, jak to czynili Izraelici, podobnie czyni Kościół, a więc każdy z nas jest do tego zaproszony.

Zatwardziałe serca nie widzą Boga.
Bóg do nas nieustannie mówi, przez Słowo Boże, przez natchnienia oraz przez wydarzenia, które nas spotykają. Serce może być jednak zatwardziale, to znaczy nieczule, głuche, ślepe na wszystkie komunikaty Boga.
Ojciec Święty Franciszek w czasie porannej Mszy Św. w Domu św. Marty mówił: „Jeśli zatwardzamy serce nasze na Słowo Boże, stajemy się katolikami ateistami”. Mówił dalej, że „nieposłuszeństwo Słowu Bożemu grozi odwróceniem się od Niego plecami. Wtedy zaczynamy słuchać innych bogów, którymi są bożki tego świata. Zamykając uszy, stajemy się głusi na Słowo Boże. Oddalenie się od Pana skutkuje zatwardziałością serca. A życie w takiej atmosferze coraz bardziej oddala od Boga. Te dwie rzeczy: niesłuchanie Słowa Bożego i zamknięte, zatwardziałe serce doprowadzają do utraty wierności”.
Tak było wśród Izraelitów wielokrotnie i tak może być również w naszym życiu. Jezus często kończył swoją naukę słowami: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”. Słuchanie Boga jest to pierwszym przykazaniem, jakie Bóg daje człowiekowi: „Słuchaj Izraelu…”. Warunkiem usłyszenia Słowa, odnalezienie Boga, który zamieszkuje w swoim Słowie jest otwartość serca. Każde nawrócenie jest zamianą serca zatwardziałego, zamkniętego, głuchego i ślepego, na serce ufające Bogu i posłuszne Słowu: „Pójdź za Mną”.

Myśleć jak Bóg można tylko z sercem ufającym Słowu Boga.
W Ewangelii słyszymy piękny dialog Jezusa z Piotrem. Wzajemne poznanie swojej misji. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego…, Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój…tobie dam klucze królestwa niebieskiego…”. Piotr widzi w Jezusie Mesjasza. Gdy jednaj Jezus wyjaśniał, jak zakończy się Jego posłannictwo, że czeka Go cierpienie, śmierć, wtedy Piotr zgorszony protestuje: „Niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Wówczas usłyszał chyba najtrudniejsze słowa w życiu: „Zejdź mi z oczu szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Dopiero krzyż weryfikuje nasze myślenie: czy jest ludzkie, czy Boże. Wobec cierpienia, prób, trudnych wydarzeń tylko Słowo daje zapewnienie: JA JESTEM w twoim życiu nieustannie, by cię chronić, prowadzić i wspierać. Tylko Słowo jest światłem na wszystkich ścieżkach naszego życia.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista pracuje w “Centrum Pojednania” w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "