Ty jesteś Piotr – Opoka Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ty jesteś Piotr – Opoka
22 lutego 2020

Ty jesteś Piotr – Opoka

Sobota, VI Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

(Mt 16, 13-19)


Żaden Apostoł nie wzbudza tyle współczucia, co św. Piotr. W swoich konfliktach i emocjach, w swojej sile i słabości, w pragnieniu heroizmu i tragedii życia, staje się bardzo bliski każdemu z nas. W jednej chwili jest pokorny, w innej – pyszny. Najpierw deklaruje wierność swojemu Panu, a później się Go zapiera. Wysławia swojego Mistrza jako Boga, którego miłuje, a potem daje się przestraszyć służącej i mówi: nie znam tego człowieka.

Znamienne jest, że pierwszy, którego Jezus wybrał na kapłana, otrzymał nowe imię mające symbolizować jego nowy charakter. Nie utracił jednak dawnego imienia – miał odtąd dwa imiona. Był jednocześnie Szymonem i Piotrem. Szymon – jego naturalne imię. Piotr – było jego powołaniem. Czasem rządził nim Szymon, a czasami Piotr. Gdy Jezus uczynił Piotra skałą, na której zbudował swój Kościół, przypomniał mu, że został wybrany spośród słabych ludzi. Mężczyźni powołani do tego, by być skałą, czasem stają się kamieniem, o który potykają się inni.

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego – Piotra. Kiedy spojrzał Jezus na Piotra? Po zdradzie! Chrystus spogląda na nas, oczami pełnymi nadziei i miłości. Gdy dominuje w nas Szymon, prosi każdego z nas, abyśmy ożywili nasze Piotrowe powołanie. Żaden człowiek nie osiąga etapu, w którym wszystko jest skończone. Dawid zawołał w swej niedoli i został wysłuchany. Piotr, który zaczął tonąć, został ocalony. Gdy Tomasz zwątpił, ukazane mu zostało przebite Serce, aby przywrócić mu wiarę. Syn marnotrawny wydźwignął się spośród świń i plew do uczty w domu Ojca.

Dlaczego Jezus nie uczynił głową Kościoła Jana? Dlatego, że Jan był zbyt silny i dlatego nigdy nie mógłby pomóc nam, biednym śmiertelnikom. Ale wybrał Piotra – po to, aby Kościół już zawsze mógł zrozumieć, czym jest ludzka słabość, kruchość, upadek, zaniedbywanie modlitwy i nadzieja, która się ciągle odnawia. Jak mawiał o. Raniero Cantalamessa: „Kościół zbudowany jest na łzach Piotra”.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – duszpasterz w Domu rekolekcyjnym „Maleńka” w Zakopanem

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "