Trzy kierunki Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trzy kierunki
25 czerwca 2019

Trzy kierunki

Wtorek, XII Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»

(Mt 7, 6. 12-14)


W dniu dzisiejszym otrzymujemy od Pana Jezusa złotą zasadę postępowania – co chcesz, aby Tobie czyniono, to samo i ty czyń drugiemu człowiekowi.

Miłość do Boga, miłość do samego siebie i miłość do drugiego człowieka to trzy kierunki tej samej miłości. Jeżeli w jednej z tych relacji zaczyna coś szwankować, wówczas i pozostałe relacje zostaną zakłócone…

Skąd zatem wziąć siłę do miłowania? Chrystus zostawił nam Ucztę Miłości, którą jest Msza Święta. Ile razy spożywamy Jego Ciało tyle razy umacniana jest nasza miłość. Każda Eucharystia to uobecnienie męki Chrystusa, czyli wydarzenia Kalwarii, a zatem ciasnej bramy krzyża, przez którą przeszedł Jezus. Jeżeli tylko będziemy się karmili Owocem przechodzenia przez ciasną bramę, wówczas i my wydamy owoce – owoce miłości Boga, siebie samego i bliźnich…

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – neoprezbiter

——————————-