Trwanie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trwanie
1 kwietnia 2020

Trwanie

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».
Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

(J 8, 31-42)


Adresatami dzisiejszego Słowa są Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi. Jednak Ewangelista nie nazywa ich uczniami. Co więcej, Jezus również w tych ludziach nie widzi swoich uczniów, gdyż poucza, że dopiero trwanie przy Jego nauce (a nie jedynie pierwszy poryw serca) otwiera na poznanie prawdy i wyzwolenie przez tę prawdę z naszego myślenia, pożądań, złych skłonności i przyzwyczajeń.

Słowo Jezusa względem Żydów jest jak zdjęcie o formacie 10×15, które chcemy włożyć do ramki 9×13. Jezus doskonale o tym wie. Świadczą o tym Jego bardzo dobitne słowa o ich zniewoleniu grzechem i zamiarze zabicia Go.

Przypatrując się jeszcze relacji ojcostwa, Jezus wskazuje na ludzkie i fałszywe myślenie o Bogu. Odpowiedzmy sobie szczerze na pytania: Co w moim życiu nie pozwala mi na słuchanie prawdy, której uczy Jezus, a którą przekazuje mi Kościół? Co lub kto zabiera mi relację z Jezusem? Co lub kto ogranicza mi bycie prawdziwym uczeniem Chrystusa?

Prośmy dziś Pana, abyśmy zostali uwolnili się od naszych nieuporządkowanych przywiązań. Abyśmy chcieli trwać przy Słowie Bożym i zapragnęli życia w prawdziwej wolności.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-