Trwać w krzewie winnym Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trwać w krzewie winnym
23 lipca 2021

Trwać w krzewie winnym

Piątek, XVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

(J 15, 1-8)


W czasie pandemii nasze aktywność w parafiach, wspólnotach w dużej mierze została ograniczona lub wstrzymana. Obecnie może wzbudzać się w nas pragnienie działania, żeby nadgonić czas, przywrócić do życia nasze duszpasterstwa.

Dzisiejsza Ewangelia przypominam nam „reguły” naszego bycia w Kościele i działania w nim. Jako ochrzczeni jesteśmy zależni od Jezusa. O tyle możemy działać o ile trwamy w Nim – krzewie winnym, który jest źródłem wszystkiego co dzieje się w Jego wspólnocie. Bez Zbawiciela nic nie możemy uczynić. Możemy wybrać indywidualizm czyli realizację swoich pomysłów, ale konsekwencje takiej drogi są jasne – brak owoców.

Podstawą każdego naszego działania, również a raczej przede wszystkim w czasach kryzysu jest łączność z Jezusem Chrystusem. Przejawia się ona przede wszystkim w wiernej modlitwie, trwaniu we wspólnocie Kościoła zwłaszcza na Eucharystii. Tam rozeznajemy decyzje i opieramy każde nasze plany na Bogu. Sami z siebie nic nie możemy.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-