Trucizna duszy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trucizna duszy
7 marca 2020

Trucizna duszy

Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

(Mt 5, 43-48)


Mowa Ewangeliczna Jezusa osiąga punkt kulminacyjny, najistotniejszy, miłość nieprzyjaciół i modlitwa Ojcze nasz, to rewolucyjny program dla słuchających. W codzienności jest nam bliższe prawo odwetu, zasada zemsty. Jezus ma moc by odmienić naszą mentalność. To zaproszenie by powstrzymać się od czynienia jakiegokolwiek zła, a nawet by podjąć jakieś pozytywne działanie wobec osoby, która zaszła nam za skórę. Pytanie o sposób postępowania w przypadku napięć i krzywdy pojawiają się bardzo często, dzisiaj otrzymujemy uniwersalny sposób podejścia do sprawy.

Modlitwa za osoby trapiące nas jest możliwa i do wykonania, choć zły tłoczy nam do głowy, że się to nie uda, że jest to nie możliwe i jest oznaką słabości. Pierwsze uderzenie jego kuszenia jest często bardzo mocne i intensywne, ale jeżeli postawimy opór tej pokusie to ona natychmiast traci moc. Modlitwa w głębi serca jest lecząca dla relacji. Jest to również droga do bycia dzieckiem Boga, wejście w tak mocne zaufanie, że sądzenie zostawiam Bogu. Brak wybaczenia w Imię Jezusa i ze względu na Jego miłość, jest jak wypicie trucizny z przekonaniem, że ona zaszkodzi mojemu wrogowi.

Trucizna nienawiści zawsze szkodzi mojemu sercu, rozkłada mnie od środka. W każdym z nas jest pierwiastek Boga, to uzdalnia do przekraczania ludzkich granic poprawności, w kierunku kochania.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-