Trójnóg modlitwy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trójnóg modlitwy
5 października 2022

Trójnóg modlitwy

Środa, XXVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

(Łk 11, 1-4)


Dlaczego uczniowie proszą Jezusa, by nauczył ich modlitwy? Może dostrzegają związek między sposobem modlitwy swego mistrza a tym jakim On jest człowiekiem. Może sądzą, że dzięki modlitwie ma On przeogromną moc czynienia cudów. Jezus daje uczniom Modlitwę Pańską jako podstawową formę i podstawowe pouczenie dla wszelkiej modlitwy. W dzisiejszej Ewangelii Łukasz podaje krótsze sformułowanie „Ojcze nasz” zawierające tylko pięć próśb. Reasumując je można wyróżnić trzy najważniejsze rzeczy dla każdej modlitwy. Są to uwielbienie, prośba i pojednanie stanowiące jakby trójnóg każdej modlitwy.

Rozpoczynając wizytę u kogoś staramy się na początek powiedzieć coś miłego do gospodarzy. Rozpoczynając modlitwę nie formułujemy pod adresem Boga taniego komplementu wymyślonego na poczekaniu, ale przypominamy sobie Jego dzieła i chwalimy Go za dobra z Jego ręki. Uwielbienie stawia nas na właściwej pozycji względem Boga. Wtedy wiem, że na modlitwie nie jestem petentem, czy klientem mającym otrzymać usługę, ale stworzeniem żyjącym w całkowitej zależności od woli Stwórcy. Dlatego Bóg chce być proszony o wszystko – nawet o rzeczy najbardziej podstawowe – też o codzienny pokarm. I chce, by człowiek pamiętał, że jest grzesznikiem, który ciągle potrzebuje Bożego przebaczenia i sam ma innym przebaczać.

Gdy na tych trzech „nogach” będziemy budować naszą modlitwę, wtedy mamy szansę stale doświadczać potęgi Miłosiernego Boga.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-