Trójjedyny Bóg Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Trójjedyny Bóg
12 czerwca 2022

Trójjedyny Bóg

Niedziela, XI Tydzień zwykły, Rok C, II

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

(J 16, 12-15)


Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, „Ja odpuszczam tobie grzechy w imię…”, „Ja cię błogosławię w imię…

Nasze życie od samego początku naznaczone jest imieniem Trójcy Przenajświętszej. Nasz wiara opiera się na prawdzie o Bogu Trójjedynym. Czy można ją poznać?

Tajemnica ta jest nieogarniona. Próbę jej zgłębienia bardzo dobrze opisuje znana legenda o św. Augustyn i napotkanym na plaży dziecku, które, przelewa morską wodę w dołek w piasku. Ukazuje Ojcu Kościoła, jak niepojęta jest tajemnica Trójcy Świętej. To zdarzenie, będące obrazem absurdalnej czynności, miało stać się dla świętego swoistym wykładem teologicznej prawdy – Trójca Święta jest tajemnicą wiary.

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje na Tego, który jest w stanie przybliżyć nas do niezgłębionej prawdy o Trójcy Świętej. To Duch Święty, który wprowadza wierzących w przestrzeń wewnętrzną życia Boga, która wypełniona jest miłością. On prowadzi do synowskiej więzi z Bogiem, takiej samej, która istnieje miedzy Jednorodzonym Synem a Ojcem.

Prawdę o Bogu Trójjedynym odkryją ci wszyscy, którzy kochają i potrafią przyjąć miłość w relacji niezatrzymującej się wyłącznie na samym sobie.

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-