Tragarze Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tragarze Boga
7 grudnia 2019

Tragarze Boga

Sobota, I Tydzień Adwentu, Rok A, II

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

(Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)


Jezus ma wielki zapał Ewangelizacyjny, pragnie, aby słowo Izajasza wypełniło się: płacz ucichł, prośba została wysłuchana.

Jeżeli dzisiaj spożywasz chleb ucisku i pijesz wodę utrapienia, bądź pewny, że Nauczyciel jest blisko ciebie, nie opuści cię. Zapewnia nas o tym postawa Jezusa z Ewangelii, On przechodził przez miasta i wsie, a dokładnie mamy użyte słowo; gr. perieago oznaczające chodzić wokół, dokoła. Więc Jezus wielokrotnie przechodzi przez miejsca mojego życia, by wypełnił się plan Boga. Łatwiej jest zrozumieć, dlaczego przeżywamy kolejny adwent, dlaczego kolejne święta? Jezus chce przejść kolejny raz przez głębię mojego serca.

Wielu ludzi boi się dzisiaj o Kościół, o jego dalsze losy. Niektórzy patrzą na te niepokoje z nadzieją, że Bóg nam trochę odpuści przykazań, złagodzi nierozerwalność małżeńską, że Kościół wreszcie stanie się nowoczesny i nie będzie tak wymagający.

Jezus przechodzi kolejny raz przez nasze historie, byśmy sobie uświadomili Jego niezmienność, co do fundamentów, które przekazał Bóg już Abrahamowi i w kolejnych wiekach historii zbawienia objawiał stopniowo w łonie Kościoła.

Jezus przychodzi do ciebie teraz, dzisiaj, by cię uzdrowić z choroby. Znasz swoje choroby duchowe, potrafisz je nazwać? Czy może znasz dogłębnie choroby swoich bliskich, sąsiadów, braci i sióstr? Jezus leczy tu i teraz tych, którzy wiedzą o co prosić, którzy zrobili rachunek sumienia, którzy zamiast osądzać kochają. Sam się łapię na tym, że zaczynam sądzić, oceniać, krytykować, bez miłości. Dlatego Jezus kolejny raz przychodzi i krąży przy moim sercu, bym się nie pogubił w tym zmaganiu.

Każde moje cierpienie życiowe może być łaską, gdy pozwolę, żeby Jezus mnie przez nie przeprowadził. Takie zwycięstwa pozwalają być znakiem i pomocą dla tych, co zabłąkali się z domu Izraela. Dosłownie są określeni jako ludzie ziemi, położyli się i nie mogą powstać. Nauczyciel podnosi dzisiaj wielu z nas, byśmy podali rękę leżącym w ubóstwie tego świata. Okazać się ludzkim, przyjaznym do takiej misji wzywa nas Jezus i do niej nas posyła.

W dzisiejszej Ewangelii pominięto imiona uczniów, więc możemy wpisać tam siebie i swoich bliskich, nasze wspólnoty parafialne, te osoby które codziennie są w naszych kościołach na Eucharystii i niosą Jezusa do miast i wiosek. Jezus kolejny raz obchodzi miasta i wioski, tym razem my jesteśmy Jego nosicielami, jak tragarze na górskiej wyprawie i niesiemy niezbędne Słowo, które ratuje od śmierci.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-