To jest słowo o Słowie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   To jest słowo o Słowie
31 grudnia 2021

To jest słowo o Słowie

Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

(J 1, 1-18)


Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami.
(ks. Jan Twardowski)

Ewangelia, to prolog św. Jana o Słowie.
Na zakończeni roku kalendarzowego otrzymujemy słowo o początku…
W słuchaniu tego prologu najważniejsze jest MOJE spotkanie ze Słowem!

Na początku było Słowo

Bóg daje tylko Słowo!
W życiu wszystko dzieje się przez Słowo.
Kiedy Bóg mówi – to wtedy wszystko się dzieje. Jest wydarzenie!
Bóg powiedział Słowo – i wydarzyło się…
Abraham, ruszył…
Mojżesz poszedł do Egiptu…
Jozue udał się do Jerycha…
Maryja stała się brzemienną…

Wszystko przez Nie się stało

Przychodzi do nas Jezus, który jest Słowem.
Wszyscy staliśmy się przez Słowo…
Bóg kiedyś powiedział, chcę ciebie!
Kocham ciebie!
Zaczęliśmy być w Bogu….
Dopiero później zostaliśmy zrodzeni w ciele naszej mamy…

Kaya w utworze Kamień śpiewała: „Jestem kamieniem
Na podobieństwo twoich słów stworzona
Jestem kamieniem
Ja cała jestem z twoich słów ulepiona”.

Przyglądając się naszemu życiu, możemy dostrzec, że to nie Słowo Boga, ale inne słowa nas tworzą. One decydują: kim jesteśmy, jak żyjemy, co myślimy, jakie podejmujemy decyzje…
Może być tak, że życie nasze nie ma nic wspólnego ze Słowem.

W Słowie Boga jest życie!

Życie rodzi się z Boga.
W spotykaniu ze Słowem otrzymujemy życie!
Nie ma innej możliwości!
Po za tym Słowem nie ma życia!
Bardzo MOCNE!!!
Jeśli pozwalam Bogu wejść w moje życie z Jego słowem, to wtedy Słowo staje się Ciałem w moim życiu, które inni mogą zobaczyć!
To jest słowo o Słowie.
W tym Słowie widzimy, do czego Pan Bóg chce nas prowadzić…

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-