TO GRZECH CZY NIE GRZECH (TO MIŁOŚĆ, CZY NIE MIŁOŚĆ)? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   TO GRZECH CZY NIE GRZECH (TO MIŁOŚĆ, CZY NIE MIŁOŚĆ)?
18 października 2020

TO GRZECH CZY NIE GRZECH (TO MIŁOŚĆ, CZY NIE MIŁOŚĆ)?

XXIX Niedziela zwykła, Rok A, II

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

(Mt 22, 15-21)


Czasami zdarza się, że pytania o moralność, wiarę, sposób postępowania są rodzajem „pochwycenia” w mowie. Czy w trakcie epidemii powinienem słuchać zaleceń rządu w kwestii zachowania bezpieczeństwa również w miejscach modlitwy, czy nie? Czy to grzech jeśli nie pójdę do Kościoła w niedzielę kiedy istnieje zagrożenie zakażenia mnie i innych czy nie? Odpowiedź Jezusa jest następująca: „Oddajcie cezarowi co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Ważne jest więc pytanie: czy należycie oddaję? Co powinienem oddać Bogu? Co należy do Niego? W pierwszej kolejności jest to moje życie, moja codzienność …oraz życie innych. Oddać się Bogu to nic innego jak polegać na Nim i Jego wskazaniom. To również troska o bliskich i o siebie – wypełnienie przykazania miłości, w którym zawiera się całe Prawo i Prorocy.

Odpowiedź na nasze wątpliwości zawiera się w osobie Jezusa Chrystusa, który cały jest oddany Ojcu. Co On by zrobił? Jak wypełniłby Prawo, żeby było miłe Ojcu Niebieskiemu? Chrześcijaństwo to nieustanne oddawanie. Nie skupienie na sobie i moich obawach, ale troska o innych, życie miłością jakiej uczył Jezus Chrystus. Nie uda się rozwikłać pytań z kategorii „grzech, czy nie grzech” jeśli nie ma z Nim relacji. W przeciwnym razie może chodzić o suche wypełnienie prawa a chodzi przecież o wypełnienie Ewangelii, w której centrum jest osobiste spotkanie ze Zbawicielem.

Szukajmy pokoju w sercu w Jego osobie. Odpowiedzi przyjdą.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-